VESTI:
Početna / 2015

Yearly Archives: 2015

NENAD STEVANOVIĆ: Novu godinu počinjemo bez dugova

Godinu 2015. na teritoriji opštine Osečina posebno su obeležili nastavak otklanjanje posledica katastrofalnih nepogoda iz 2014. godine i borba za što bolji status lokalne privrede, preduzetništva i agrara, zatim stvaranje povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje i život građana, kao i pružanje raznih vidova pomoći i podrške stanovništvu, naročito socijalno najugroženijih, kao ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora za nabavku materijala za kanalizacionu mrežu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-40/2015 Broj odluke: 404-40/2015 Datum: 29.12.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču“Krušik Plastika“ ... Read More »

Dodela ugovora za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-39/2015 Broj odluke: 404-39/2015 Datum: 29.12.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču, Biro ... Read More »

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINA OPŠTINE: Novi budžet – 326,7 miliona dinara

Na 20. redovne sednica Skupštine opštine Osečina, kojom je predsedavala Zlatija Miličić, predsednica lokalnog parlamenta, u petak, 26. decembra, usvojen je opštinski budžet za 2016. godinu. Ovim dokumentom budžetski prihodi i primanja planirani su u ukupnom iznosu od 326,7 miliona dinara, što je za 11,54 više u odnosu na planirane ... Read More »

„ZNANJE-IMANJE” U OSEČINI: O šljivarstvu i ostalim adutima

Kompletan karavan popularne televizijske emisije „Znanje-imanje” posetio je opštinu Osečinu. Emitovanje je već obavljeno na Radio televiziji Srbije, u nedelju, 20.decembra, ali će uslediti i ponovljanja u repriznim terminima, koji će biti objavljeni u dnevnoj štampi. Novinari Dušan Veličković i Jelena S. Vukobrat (Urednik emisije je Jasmina Nikitović Stojičić) razgovarali ... Read More »

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu

Naručilac : Opštinska uprava Osečina Broj JN : 404-21/2015 Broj odluke : 404-21/2015 Datum : 18.12.2015 godine   Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“br.124/2012, br. 14/2015 i br. 68/2015 ) načelnik Opštinske uprave Osečina, donosi ODLUKU o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja ... Read More »

SKUPŠTINA OPŠTINE: Usvajanje budžeta za narednu godinu

Dvadeseta redovna sednica Skupštine opštine Osečina održaće se u petak, 25. decembra od 11 časova, a najvažnija tačka biće Predlog Odluke o opštinskom budžetu za 2016. godinu. Pred odbornica, osim toga, biće Predlog Odluke o usvajanju Programa razvoja sporta i fizičke kulture na teritoriji naše opštine za period od 2015. ... Read More »

IZRADA GEOMEHANIČKIH ELABORATA ZA IZGRADNJU KUĆA OŠTEĆENIH KLIZIŠTEM

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-40/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je izrada geomehaničkih elaborata za ... Read More »

NABAVKA MATERIJALA ZA KANALIZACIONU MREŽU

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-39/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka materijala za kanalizacionu ... Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. i 7 a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013) i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008 i 6/2015), Skupština opštine Osečina na sednici održanoj dana 23.11.2015. ... Read More »

Scroll To Top