VESTI:
Početna / 2015 / mart

Monthly Archives: mart 2015

PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

prevoz putnika

Na osnovu člana 8. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS“ br.16/97 i 42/98),člana 46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“129/07) člana 65. Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ 7/08)člana 2. i 23.Odluke o opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana ... Read More »

PREDSTAVNICI ELEKTRODISTRIBUCIJE I OPŠTINE: Zajedno do bolje struje

Značajnijem poboljšanju u snabdevanju električnom energijom na većem delu teritorije opštine Osečina trebalo bi da doprinesu najavljena projektovanje i izgradnja novih ili izvoda iz postojećih trafostanica. Za sada je planirano da se to uradi u zapadnom delu varošice Osečine (kod autobuske stanice), onda u Lopatnju do zaseoka Mirića, u Dragodolu ... Read More »

ODRŽANA SEDNICA SO: Rebalansom do budžeta od 313 miliona

Na 16. redovnoj sednici lokalnog parlamenta, koja je održana u  petak, 20. marta, usvojen je prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta. Neposredno posle donošenja novog opštinskog budžeta, u opštinu su stigla transferna sredstva iz Republike na ime refundacije rashoda nastalih u vezi sa nadoknadom šteta od poplave u iznosu od 14,5 miliona ... Read More »

NOVE NEPOGODE: Reka Pecka pokidala elektro mrežu

Posle novih padavina i nekoliko toplijih dana prošle sedmice došlo je do otapanja snega sa zapadnih obronaka Sokolskih planina i bujanja vodotoka. Reka Pecka na svom putu do ušća u Jadar nizvodno od Osečine, na više mesta izašla iz svog korita i pričinila dosta štete. Ovog puta, pored njiva, koje ... Read More »

ZAKAZANA SEDNICA SO: Lokalni parlament zaseda 20. marta

Predsednik Skupštine opštine Osečina Zlatija Miličić sazvala je 16. redovnu sednicu lokalnog parlamenta za 20. mart sa početkom u 11.00 časova. Prema predloženom dnevnom redu, pred odbornicima će biti sledeća pitanja: -predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2015. godinu, zatim Odluke o utvrđivanju doprinosa za ... Read More »

Predloženi kandidati za Nagradu opštine

Komisija za saradnju i društvena priznanja Skupštine opštine Osečina, na sednici od 6.marta 2015. godine, razmatrajući prispele predloge za Nagradu opštine Osečina za 2014. godinu, koja se dodeljuje u 2015. godini, utvrdila je da su svi blagovremeno podneti i potpuni, a lokalnom parlamentu je predloženo da ovogodišnje najznačajnije opštinsko priznanja ... Read More »

Konkurs za subvencionisanje kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite

Opština Osečina je, u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje u 2015 godini, raspisala  Konkurs za subvencionisanje kamata na kratkoročne poljoprivredne kredite koji se mogu koristiti za razne namene. Vreme trajanja konkursa je do utroška sredstava. Prijava ze konkurs se može preuzeti u Kancelariji za poljiprivredu-kontakt osoba Dušan Vučićević, a dokumetacija se ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-10/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

JAVNI POZIV AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU : „Krušik – Plastika” (opet) na tenderu

S obzirom da prethodna dva pokušaja nisu dala željene rezultate, republička Agencija za privatizaciju objavila je novi  javni poziv domaćim i inostranim pravnim i fizičkim licima, kao i konzorcijumima pravnih i fizičkih lica, za učešće u postupku prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala „Krušik-Plastike” AD, Osečina. Tako će ... Read More »

NA SAJMU TURIZMA U BEOGRADU:Promocija podgorskih vrednosti

Turistička organizacija „Podgorina” na Sajmu turizma u Beogradu nastupila je na zajedničkom štandu sa turističkim poslenicima grada Loznice i opštine Krupanj. Pojavljivanje na najvećoj turističkoj smotri u našoj zemlji iskorišćeno je da se široj javnosti što detaljnije i uspešnije predstave turističke vrednosti opštine Osečina i ovog dela Srbije. -Početak najavljivanja ... Read More »

Scroll To Top