VESTI:
Početna / 2016 / jun

Monthly Archives: jun 2016

STRUČNA PRAKSA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 37 i člana 41 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 38/2016), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu, Lokalnog akcionog zapošljavanja za 2016 godinu i  člana 7. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2016. godinu, Opštinsko veće opštine ... Read More »

Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, za javnu nabavku nabavka totalnog herbicida za tretiranje ... Read More »

Članovi Opštinskog veća

 Pored predsednika Opštine i njegovog zamenika, koji su po funkciji u Opštinskom veću, novi članovi Veća su: 1. Goran Popović iz Pecke, specijalista za TT mreže. Rođen je 1974. godine. Osnovnu školu završio je u Peckoj, a srednju u Beogradu. Zaposlen je u Osečini u Radnoj jedinici „Telekoma”, a živi ... Read More »

Predsednik skupštine

Zlatija Miličić, predsednik Skupštine opštine Osečina Zlatija Miličić, diplomirani pravnik iz Osečine. Ona je koja za odbornika izabrana sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”. Rođena je 1958. godine u Belotiću, sa porodicom živi u Osečini. Završila je gimnaziju, a potom Pravni fakultet u Novom Sadu. Do sada je ... Read More »

Predsednik opštine Dragan Aleksić

Predsednik Opštine je Dragan Aleksić iz Osečine, dipl. inž. mašinstva, koji je za odbornika izabran sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”. Rođen je 1963. godine u Osečini, gde ja završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Valjevu, a zatim Mašinski fakultet u Beogradu. Osam godina je radio u ... Read More »

Usluga stručnog nadzora na na izvođenju regulacionih radova na reci Pecka u mestu Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-26/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : usluga ... Read More »

PRVO OBRAĆANJE NOVOG PREDSEDNIKA: Apsolutni prioritet poljoprivredi

Osnovni pravci -Na početku odgovornog mandata pomenuću samo osnovne pravce budućeg razvoja naše Opštine, onako kako ih ja vidim, svestan ne samo stepena naše nerazvijenosti već i svih organičavajućih faktora u sprovođenju reformi sa kojima ćemo se sresti u narednom periodu – rekao je u prvom delu predsedničkog ekspoze Dragan ... Read More »

Nosioci najvažnijih funkcija u novom sazivu

Dragan Aleksić, predsednik  opštine Osečina Novi predsednik Opštine je Dragan Aleksić iz Osečine, dipl. inž. mašinstva, koji je za odbornika izabran sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”. Rođen je 1963. godine u Osečini, gde ja završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Valjevu, a zatim Mašinski fakultet u ... Read More »

Nabavka računara i računarske opreme

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/20167 Broj odluke: 404-23/2016 Datum: 10.06.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “ Informatika“ a.d. ... Read More »

SO OSEČINA: Predsednik Opštine – Dragan Aleksić

Odbornici novog saziva opštinskog parlamenta, na predlog 13 odbornika Srpske napredne stranke, na sednici od 8. juna 2016. godine izabrali su doskorašnjeg narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije Dragana Aleksića iz Osečine za novog predsednika Opštine. Za njegov izbor glasalo je 25, a protiv jedan odbornik. Dosadašnji predsednik Opštine Nenad ... Read More »

Scroll To Top