VESTI:
Početna / 2017

Yearly Archives: 2017

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja  u Osečini

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253-Osečina www.osecina.com Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Opis predmeta: izvođenje ... Read More »

O DODELI UGOVORA javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2017/2018 godinu

prevoz putnika

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-25/2017 Broj odluke: 404-25/2017 Datum:31.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska ... Read More »

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Sajam šljiva u Osečini

OSEČINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Sajam šljiva u Osečini i najavio da će država sve više ulagati u ovaj kraj i da će građani moći da osete napredak i boljitak. Vučić je rekao da se dogovara izgradnja lokalnih puteva u vrednosti od 1,5 miliona evra i naveo da ... Read More »

Nabavka nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-26/2017 Broj odluke: 404-26/2017 Datum: 21.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE UGOVOR SE DODELJUJE ... Read More »

DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2017 Broj odluke: 404-11/2017 Datum: 11.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

Anketa Agencije za bezbednost saobraćaja

Agencija za bezbednost saobraćaja realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju na nivou Republike  Srbije za 2017. godinu. https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1 Read More »

DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2017 Broj odluke: 404-9/2017 Datum: 01.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE dodeljuje GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/2017 Broj odluke: 404-23/2017 Datum:31.07.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o. ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini

prevoz putnika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 ... Read More »

IZBOR ZA HARAMBAŠU PODGORINE“

B R A T A Č I Ć 02.avgust 2017 godine   PROGRAM  16:00    Parastos 16:30    Obraćanje zvaničnika 16:40    Podsećanje istoričara 16:50    Poema „STOJANKA MAJKA KNEŽOPOLJKA“ u izvođenju glumice Angeline Lukić 17:00    Finale narodnog višeboja 19:15    Nastup folklornog ansambla 19:30    Proglašenje pobednika i dodela nagrada Read More »

Scroll To Top