VESTI:
Početna / 2017

Yearly Archives: 2017

Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini -radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKO VEĆE Broj: 060-58/2017 Dana: 13.12.2017. Na osnovu čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2018. godini, Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana 13.12.2017. godine donosi, O ... Read More »

OBAVEŠTENJA o zaključenim ugovorima

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1-165-km 1+630), usluge, nabavka na koju ... Read More »

Božićni konji u Peckoj 07.01.2018.

Događaju koji će se organizovati u varošici Peckoj 07.01.2018. Povod organizovanja ovog događaja je ideja da sačuvamo konje na ovim prostorima dok još uvek nije kasno. Skup će biti pod imenom “Božićni konji”. Konj je bio jako dobar prijatelj čoveka dok je vlasnik imao interes da ga drži. Sa napretkom ... Read More »

Merenje buke radi zoniranja naselja Osečina i Pecka

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-36/2017 Broj odluke: 404-36/2017 Datum: 15.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Institut za ... Read More »

Revizija LEAP-a za opštinu Osečina

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-35/2017 Broj odluke: 404-35/2017 Datum: 15.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču LD Bezbednost ... Read More »

JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015 i 99/2016), Opštinska uprava Osečina upućuje JAVNI POZIV građanima opštine da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. ... Read More »

SC Osečina: Javna nabavka video nadzor

škola matematike

NARUČILAC: Sportski centar Osečina Broj odluke:90/2017 Datum: 08.12.2017. godine Osečina   Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi   ODLUKU o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje   POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: ... Read More »

Izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630)

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-33/2017 Broj odluke: 404-33/2017 Datum: 07.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro grupa“ ... Read More »

Izrada rampe preko nasipa reke Pecka u selu Bastav

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-34/2017 Broj odluke: 404-34/2017 Datum: 07.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro ... Read More »

Scroll To Top