ВЕСТИ:
Почетна / 2017 / март

Monthly Archives: март 2017

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “Браћа Недић“ у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Број:404-9/2017 Дана:13.04.2017. ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће: 1. ПИТАЊЕ: С обзиорм да сте у данашњем одговору написали да ће се ... Read More »

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017.години

konkurs mediji 2017 obrazac 2. Finansijski deo izvestaja obrazac Narativni i finansijski izvestaj Obrazac 1- Budžet projekta Obrazac1 -Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja Read More »

Ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-13/2017 Број одлуке: 404-13/2017 Датум:14.03.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Stanišić Audit“ ... Read More »

ИМЕНУЈЕ СЕ Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу

На основу чл.46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон), чл. 173. -183. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 21/2016),  чл. 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

локана самоуправа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

Scroll To Top