ВЕСТИ:
Почетна / 2017 / јул

Monthly Archives: јул 2017

Уређење заштитног појаса локалних путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/2017 Број одлуке: 404-23/2017 Датум:31.07.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Машинокоп“ д.о.о. ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години

превоз путника

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2017/2018, ... Read More »

ИЗБОР ЗА ХАРАМБАШУ ПОДГОРИНЕ“

Б Р А Т А Ч И Ћ 02.август 2017 године   ПРОГРАМ  16:00    Парастос 16:30    Обраћање званичника 16:40    Подсећање историчара 16:50    Поема „СТОЈАНКА МАЈКА КНЕЖОПОЉКА“ у извођењу глумице Ангелине Лукић 17:00    Финале народног вишебоја 19:15    Наступ фолклорног ансамбла 19:30    Проглашење победника и додела награда Read More »

Ивандањски фестивал фолклора „Две обале једна Дрина“

На Ивандан 7. јула 2017.године у варошици Пецкој организован је Ивандањски фестивал фолклора „Две обале једна Дрина“ који окупља фолклорна друштва из Србије и Републике Српске.Ове године на фестивалу учествовало је и певачко-гусларско друштво „Тешан Подруговић“ из Гацка које је побрало највеће симпатије многобројних гледалаца. На свечаном отварању фестивала обратили ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2017 Број одлуке: 404-9/2017 Датум: 21.07.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године начелник Општинске управе Осечина   доноси ... Read More »

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-11/2017) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

На основу Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица набавком грађевинског материјала и Уговора о сарадњи број 9-9/600 од 21.04.2017. године ова Комисија расписује Ј А В Н И  П О З И ... Read More »

Scroll To Top