VESTI:
Početna / 2017 / oktobar

Monthly Archives: oktobar 2017

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-28/2017 Broj odluke: 404-28/2017 Datum:27.10.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ... Read More »

Javna nabavka SC Osečina

NARUČILAC: Sportski centar Osečina Broj odluke:74/2017 Datum: 23.10.2017. godine Osečina   Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi   ODLUKU o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje   POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: ... Read More »

Zahtev na saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije gline

Read More »

Javna nabavka male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-30/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa ... Read More »

Deca-kao pešaci i putnici u saobraćaju

​Sa početkom školske godine, na ulicama i putevima pojavljuje se i veći broj dece.​ ​ ​I ove godine ​Opština Osečina ​je ​u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja poklonila ​ učenicima prvog razreda OŠ „Braća Nedić“ Osečina i OŠ „Vojvoda Mišić“ Pecka knjige – Pažljivkova pravila u saobraćaju. Takođe su ... Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 37 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu, Lokalnog akcionog zapošljavanja za 2017 godinu i  člana 6. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj 10/2016), Opštinsko ... Read More »

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj _10/2016_) ... Read More »

Početak realizacije projekta za unapređenje pčelarstva u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu

U okviru projekta „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions, a u delu odobrene projektne inicijative  i cilja 5 – Unapređenje proizvodnje meda, Regionalana Razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine  DOO ... Read More »

Biciklom u saobraćaju

Kancelarija za mlade opštine Osečina i biciklistički klub Crvena Zvezda uspešno su organizovali akciju pod nazivom „Biciklom u saobraćaju“. Direktor beogradskog kluba ukazao je na značaj upotrebe bicikla u svakodnevnom životu i izrazio nadu da će Kancelarija za mlade opštine Osečina i biciklistički klub Crvena Zvezda nastaviti saradnju i u ... Read More »

Scroll To Top