VESTI:
Početna / 2017 / decembar

Monthly Archives: decembar 2017

JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015 i 99/2016), Opštinska uprava Osečina upućuje JAVNI POZIV građanima opštine da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. ... Read More »

SC Osečina: Javna nabavka video nadzor

škola matematike

NARUČILAC: Sportski centar Osečina Broj odluke:90/2017 Datum: 08.12.2017. godine Osečina   Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi   ODLUKU o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje   POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: ... Read More »

Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – dodela ugovora

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2017 Broj odluke: 404-11/2017| Datum:06.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE:  UGOVOR SE DODELJUJE : GP Kompresor ing ... Read More »

JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

Sportski savez Osečina Karađorđeva br. 78 14253 Osečina Broj: 66-2-11/2017 Datum: 05.12.2017. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Sportskog saveza Osečina od 30.11.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti Sportski savez „Osečina“ raspisuje Javni konkurs za profesore sporta i ... Read More »

Pioniri košarkaškog kluba „Osečina“ trijumfovali na turniru u Bijeljini

Košarkaši iz Osečine, na turniru koji je održan proteklog vikenda, 02. – 03.12.2017. godine, osvojili su prvo mesto. Zlatna medalja i pehar osvojeni su u konkurenciji vršnjaka iz Milića, sarajevskih sparsa i domaćina, Bijeljine plus. Ekipu koja je ostvarila ovaj uspeh vredan pažnje činili su, Igrači: Luka Ranković (kapiten), Stefan ... Read More »

Scroll To Top