VESTI:
Početna / 2018 / januar

Monthly Archives: januar 2018

KZM pripremna nastava

Kancelarija za mlade opštine Osečina organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita na fakultetima iz sledećih predmeta: Srpski jezik i književnost i Matematika Ukupan fond časova je 40, a oni će biti raspoređeni u 10 termina (7 subota i 3 radna dana). Prvi termin (4 časa) biće održan 03.03.2018. godine. ... Read More »

Izveštaj o radu inspekcija za 2017. godinu

Gradjevinska inspekcija Inspekcija za zivotnu sredinu Komunalna inspekcija Saobraćajna inspekcija   Read More »

Odluka o dodeli ugovora za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-3/2018 Broj odluke: 404-3/2018 Datum: 30.01.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču G4S Secure Solutions ... Read More »

Novčana pomoć i sedišta za novorođenu decu u 2017-oj godini

I ove godine odobrena su i isplaćena sredstva roditeljima kao jednokratna novčana pomoć  za novorođenu decu u 2017-oj. godini na teritoriji opštine Osečina u iznosu od 50% (prvorođeno i drugorođeno dete) i 100% (trećerođeno i svako naredno dete) prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini, dobra – nabavka na koju ... Read More »

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI Nagrada Opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2017. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; vaspitno-obrazovnog ... Read More »

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Javne nabavke

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje2018 PlanZaPortal-OUOSECINA2018     Read More »

Plan rada inspekcije za 2018. godinu

____ _____________ _______- ___________ __________________ _______ – 2018. _____a Inspekcija za zaštitu životne sredine-Plan rada za 2018.godinu Komunalna inspekcija-plan rada za 2018.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2018.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2018.godine     Read More »

Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru   U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo ... Read More »

Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa Naručioca: Osečina,Karađorđeva 78 Internet stranica naručioca: www.osecina.com Vrsta naručioca: Organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke:  javna nabavka male vrednosti broj 404 – 4/2018 Vrsta predmeta: dobra Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke ... Read More »

Scroll To Top