VESTI:
Početna / 2018 / februar

Monthly Archives: februar 2018

ŠKOLA PLESA

Kancelarija za mlade opštine Osečina i Narodna biblioteka Osečina i ove godine organizuju školu plesa. Školu će voditi instruktori iz plesnog kluba „RMP Kolubara“ i ista će se sastojati od 10 časova. Časovi počinju u ponedeljak, 12. marta. Nema uzrasnih ograničenja. Svi zainteresovani mogu da se prijave na telefon: 064 ... Read More »

ODLUKA o DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-8/2018 Broj odluke: 404-8/2018 Datum: 23.02.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Put“ preduzetnik ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavke kancelarijskog materijala

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-7/2018 Broj odluke: 404-7/2018 Datum: 23.02.2018. godine  Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi  ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI  1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Una Mega ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-10/2018 Broj odluke: 404-10/2018 Datum:23.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ... Read More »

Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Poziv za dostavljanje ponude Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni ... Read More »

NVO

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 12.02.2018.godine donelo je R ... Read More »

Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-7/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština ... Read More »

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-8/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : usluga ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge, oznaka iz opšteg ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-6/2018 Broj odluke: 404-6/2018 Datum: 06.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču  Studio ... Read More »

Scroll To Top