ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

KONKURS MEHANIZACIJA 2018 Read More »

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

KONKURS PČELARSTVO 2018 Read More »

Zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018 godini

zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadrzaja u 2018 godini Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, услуге, набавка на коју се ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА израда идејног пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-21/2018 Број одлуке: 404-21/2018 Датум: 27.06.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору постављање лежећег полицајца у зони ОШ “Војвода Мишић“ у Гуњацима

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање лежећег полицајца у зони ОШ “Војвода Мишић“ у Гуњацима са пратећом вертикалном сигнализацијом ... Read More »

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 2017. – 2022

На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Одлуке председника општине Осечина (број: 110-1/2018), Пословника о раду Комисије за расписивање Јавног конкурса за образовање тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана (број 110-1-2/2018 од 20.06.2018. године, у даљем тексту: „Комисија“), Комисија расписује ... Read More »

ОДЛУКA о додели уговора постављање лежећег полицајца у зони ОШ“Војвода Мишић“ у Гуњацима

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2018 Број одлуке: 404-20/2018 Датум: 18.06.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ о додели уговора УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ ... Read More »

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени ... Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ- ДОДЕЛУ ПОЧЕТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И РАЗВОЈ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJA ZA UNAPREÐENjE RURALNE EKONOMIJE- DODELU POCETNE POMOCI ZA POKRETANjE POSLOVANjA ZA MLADE POLjOPRIVREDNIKE I RAZVOJ MALIH POLjOPR (docx) KONKURS-ZA-DODELU-PODSTICAJA-ZA-UNAPREÐENjE-RURALNE-EKONOMIJE-DODELU-POCETNE-POMOCI-ZA-POKRETANjE-POSLOVANjA-ZA-MLADE-POLjOPRIVREDNIKE-I-RAZVOJ-MALIH-POLjOPR (PDF) Read More »

Scroll To Top