VESTI:
Početna / dokumenta

Arhiva iz : dokumenta

Plan rada inspekcije za 2019 godinu

Plan rada za 2019 poreskog inspektora Komunalna inspekcija-plan rada za 2019.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2019.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2019.godine Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta 2019.

uputstvo za pripremu budzeta 2019 Read More »

Strateški plan inspekcijskog nadzora

Read More »

Akt o primeni propisa

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Opštinska uprava Osečina Odeljenje za inspekcijske poslove Broj: 332-1/2018 Datum: 08.03.2018.godine   SZR „ Jančić“ Preduzetnik Borivoj Jančić Karađorđeva 93 Osečina   PREDMET: Akt o primeni propisa   Vašim Dopisom 332-1/2018 od 07.03.2018. godine tražile ste tumačenje odredbi Odluke o radnom vremenu („Opštinski sl.glasnik“ br. 1/2009 ... Read More »

Izveštaj o radu inspekcija za 2017. godinu

Gradjevinska inspekcija Inspekcija za zivotnu sredinu Komunalna inspekcija Saobraćajna inspekcija   Read More »

Plan rada inspekcije za 2018. godinu

____ _____________ _______- ___________ __________________ _______ – 2018. _____a Inspekcija za zaštitu životne sredine-Plan rada za 2018.godinu Komunalna inspekcija-plan rada za 2018.god. Komunalno-tržišna inspekcija -Plan rada za 2018.godinu Saobraćajna inspekcija-Plan rada 2018.godine     Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

Na osnovu člana 6. i 7a Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013),  i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008, 6/2015), Skupština opštine Osečina na prvoj sednici po hitnom postupku, ... Read More »

Izveštaji o radu 2016. godina

Izveštaj o radu za 2016. godinu Odeljenja za inspekcijeske poslove Opštinske uprave Osečina Gradjevinska inspekcija – izvestaj o radu 2016 Saobracajna inspekcija – izvestaj 2016 Inspekcija za puteve izvestaj 2016 Zastita zivotne sredina 2016 Izvestaj o radu komunalna inspekcija 2016   Read More »

PEFA Report

Izveštaj o merenju uspešnosti opština u Srbiji u upravljanju javnim finansijama Osecina-PEFA Report SERBIAN Final Osecina-PEFA Report Read More »

Budžet

Budžet 2018. rebalans 2-2018.-usvojen rebalans 1-2018.-usvojen Završni račun 2018 –  Zavrsni racun 2017.-usvojen budzet 2018 Rebalans budžeta rebalans 3-2017-odluka Izveštaj o izvršenju budžeta januar – septembar 2017 Izvestaj o izvrsenju januar-septembar 2017 Izvršenje budžeta januar – jun 2017 i rebalans bdžeta budzet – odluka 2017. izvrsenje januar-jun 2017 rebalans 1-2017 ... Read More »

Scroll To Top