VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-8/2017 Broj odluke: 404-8/2017 Datum: 14.02.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, ... Read More »

ODLUKA – Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-7/2017 Broj odluke: 404-7/2017 Datum: 14.02.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015  i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ... Read More »

JAVNA NABAVKA – nabavka usluga Geodetske usluge – Rešenje o zaštiti prava

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA Broj: 404-5/2017 Datum:03.02.2016. godine O s e č i n a Na osnovu člana 153. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina odlučujući o zahtevu za zaštitu prava ponuđača „TOP GEO“ ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-6/2017 Broj odluke: 404-6/2017 Datum: 01.02.2017. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Projektni ... Read More »

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253-Osečina www.osecina.com Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti Opis ... Read More »

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2017. GODINI

Nagrada Opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2016. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; vaspitno-obrazovnog rada; stvaralaštva učenika i studenata; medicine i socijalne zaštite; urbanizma; arhitekture ... Read More »

Habavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-4/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština ... Read More »

Uklanjanje pasa sa javnih površina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa ... Read More »

Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-3/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2017. godinu namenjenih projektnim aktivnostima udruženja građana (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina i koja su upisana u registar ... Read More »

Scroll To Top