VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečini

Izmena konkursne dokumentacije Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-9/2017, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je nabavka izvođenje ... Read More »

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017.godini

konkurs mediji 2017 obrazac 2. Finansijski deo izvestaja obrazac Narativni i finansijski izvestaj Obrazac 1- Budžet projekta Obrazac1 -Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja Read More »

Revizioni poslovi, usluge eksterne revizije završnog računa budžeta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-13/2017 Broj odluke: 404-13/2017 Datum:14.03.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Stanišić Audit“ ... Read More »

IMENUJE SE Žalbena komisija Opštinske uprave Osečina u sledećem sastavu

Na osnovu čl.46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon), čl. 173. -183. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br. 21/2016),  čl. 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

lokana samouprava

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-12/2017 Broj odluke: 404-12/2017 Datum: 07.03.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i ... Read More »

Odluka – Nabavka materijala za javno osvetljenje dobra

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku materijala za javno osvetljenje, dobra, oznaka iz opšteg rečnika ... Read More »

ODLUKA – Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe ... Read More »

ODLUKA – JAVNA NABAVKA – nabavka usluga Geodetske usluge – Rešenje o zaštiti prava

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: ... Read More »

Scroll To Top