VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

DODELA UGOVORA – Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2017 Broj odluke: 404-11/2017 Datum: 11.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE: GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

DODELA UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2017 Broj odluke: 404-9/2017 Datum: 01.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE dodeljuje GPD Key d.o.o. Valjevo, ul. Vladike ... Read More »

Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/2017 Broj odluke: 404-23/2017 Datum:31.07.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o. ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini

prevoz putnika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 ... Read More »

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2017 Broj odluke: 404-9/2017 Datum: 21.07.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br.4-00-734/2017 od 16.06.2017. godine načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ... Read More »

GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI – PRODUŽENJE ROKA

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 404-11/2017) 1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com Vrsta naručioca: organ jedinice ... Read More »

Za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu izbeglim licima

Na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala i Ugovora o saradnji broj 9-9/600 od 21.04.2017. godine ova Komisija raspisuje J A V N I  P O Z I ... Read More »

03.07.2017. godine počinje naplata parkiranja

O B A V E Š T E NJ E  Poštovani građani, Ovim putem vas obaveštavamo da od 03.07.2017.godine počinje naplata parkiranja u ulicama koje su obeležene parking mestima i odgovarajućim saobraćajnim znacima (ul. Cara Lazara, Nemanjina, Karađorđeva, Kneza Miloša, Braće Nedić). Korisnik javnog parkirališta dužan je da: kupi parking ... Read More »

NABAVKA BRZINSKOG DISPLEJA

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-21/2017 Broj odluke: 404-21/2017 Datum: 21.06.2017. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, ... Read More »

O B A V E Š T E NJ E za stanare u ul. Cara Lazara, Nemanjinoj, Kneza Miloša i deo Karađorđeve ulice i Braće Nedić

Poštovani, Parkiralište u Vašoj ulici od 03.07.2017. godine nalazi se u zonskom sistemu naplate. Molimo Vas da ukoliko imate prebivalište u ulici naplate parkinga i posedujete putničko vozilo a nemate mogućnost parkiranja na sopstvenom posedu, potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje povlašćene stanarske parking karte a u skladu sa ... Read More »

Scroll To Top