ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини

На основу члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права Наручилац: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253-Осечина www.osecina.com Врста наручиоца: орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Опис предмета: извођење ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавне набавке превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2017/2018 годину

превоз путника

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-25/2017 Број одлуке: 404-25/2017 Датум:31.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска ... Read More »

Набавка набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-26/2017 Број одлуке: 404-26/2017 Датум: 21.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ... Read More »

ДОДЕЛА УГОВОРА – Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2017 Број одлуке: 404-11/2017 Датум: 11.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике ... Read More »

ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2017 Број одлуке: 404-9/2017 Датум: 01.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ додељује ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике ... Read More »

Уређење заштитног појаса локалних путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/2017 Број одлуке: 404-23/2017 Датум:31.07.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Машинокоп“ д.о.о. ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години

превоз путника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2017 Број одлуке: 404-9/2017 Датум: 21.07.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године начелник Општинске управе Осечина   доноси ... Read More »

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-11/2017) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган јединице ... Read More »

За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

На основу Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица набавком грађевинског материјала и Уговора о сарадњи број 9-9/600 од 21.04.2017. године ова Комисија расписује Ј А В Н И  П О З И ... Read More »

Scroll To Top