ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОСЕЧИНА

oglas II krug Read More »

Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2018/2019

превоз путника

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2018/2019, ... Read More »

ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Mерење квалитета ваздуха

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-29/2018 Број одлуке: 404-29/2018 Датум: 01.10.2018. године  На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРВОМ НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

skupština opštine

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРВОМ НАЦРТУ СТАТУТА  ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА  На основу члана 5. Одлуке о приступању изради Статута општине Осечина и именовању Комисије за израду нацрта Статута („Општински службени гласник“, бр.5/2018), председник Скупштине општине Осечина обавештава да ће се јавна расправа (отворени састанак) о првом нацрту ... Read More »

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-33/2018 Дана: 04.09.2018.   На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину (број 060-29/2018 од 01.08.2018. године), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења ... Read More »

ОДЛУКА: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-26/2018 Број одлуке: 404-26/2018 Датум:06.09.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска ... Read More »

Први нацрт Статута

skupština opštine

На основу члана 4. Одлуке о приступању изради Статута општине Осечина и именовању комисије за израду нацрта Статута бр.060-29-1/2018 од 2.08.2018.године, Комисија за израду нацрта Статута је утврдила и јавно објављује први нацрт Статута општине Осечина. Позивају се правна и физичка лица, органи, удружења и организације да доставе Комисији примедбе, ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м, набавка на коју се ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина, добра, набавка на ... Read More »

Mерење квалитета ваздуха у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНA Број:404-29/2018 Дана:30.08.2018 ОСЕЧИНА ПРЕДМЕТ: позив за достављање понуда Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, доставите понуду за мерење квалитета ваздуха у Осечини . Ради праћења квалитета ваздуха (мониториг) на територији општине Осечина, потребно је у Осечини извршити два ... Read More »

Scroll To Top