VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu u 2019. godini

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-2/2019 Broj odluke: 404-2/2019 Datum:18.01.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ... Read More »

Izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Opštine Osečina za 2017. godinu

2018-2-Opstina Osecina_v2 2018-2-PU Lane Osecina 2018-2-SC Osecina Read More »

Podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-1-17/2018 Datum: 25.12.2018. godine Na osnovu člana 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16), člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. ... Read More »

Izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-33/2018 Broj odluke: 404-33/2018 Datum: 28.12.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro grupa“ d.o.o Beograd, Bulevar ... Read More »

Odluka o dodeli ugovara u postupku javne nabavke Narodna Biblioteka

biblioteka

Odluka 1 Odluka 2 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Narodna biblioteka Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju Doma kulture u Osečini – idejni ... Read More »

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita na fakultetima

Kancelarija za mlade opštine Osečina organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita na fakultetima iz predmeta: 1) Matematika. Ukupan fond časova je 40, a oni će biti raspoređeni u 10 termina. Prvi termin (4 časa) biće održan početkom februara 2019. godine. Časove će držati profesori Valjevske gimnazije. Svi zainteresovani mogu ... Read More »

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2018. godinu namenjenih projektnim aktivnostima sportskih organizacija

Predlog programa_sport_2018. Javni Konkurs_sport_2018. Predlog programa_sport_2018. Javni Konkurs_sport_2018. Read More »

POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE

Republika Srbija Opština Osečina Žalbena komisija Broj 117-1/2018 Datum 14.11.2018. Osečina Na osnovu člana 177. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), Žalbena komisija opštine Osečina, 14.11.2018. godine donosi POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE član 1. Ovim poslovnikom uređuju se način rada ... Read More »

SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

konkurs-vocarstvo 2018 Kontakt: Miodrag Stanišić dipl.ecc Opština Osečina Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj tel. +381 64 813 6913 +381 14 451 158 Read More »

Scroll To Top