VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 10)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Odluka o dodeli ugovora za nabavku materijala za kanalizacionu mrežu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-40/2015 Broj odluke: 404-40/2015 Datum: 29.12.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču“Krušik Plastika“ ... Read More »

Dodela ugovora za izradu geomehaničkih elaborata za izgradnju kuća oštećenih klizištem

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-39/2015 Broj odluke: 404-39/2015 Datum: 29.12.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču, Biro ... Read More »

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu

Naručilac : Opštinska uprava Osečina Broj JN : 404-21/2015 Broj odluke : 404-21/2015 Datum : 18.12.2015 godine   Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“br.124/2012, br. 14/2015 i br. 68/2015 ) načelnik Opštinske uprave Osečina, donosi ODLUKU o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja ... Read More »

IZRADA GEOMEHANIČKIH ELABORATA ZA IZGRADNJU KUĆA OŠTEĆENIH KLIZIŠTEM

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-40/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je izrada geomehaničkih elaborata za ... Read More »

NABAVKA MATERIJALA ZA KANALIZACIONU MREŽU

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-39/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka materijala za kanalizacionu ... Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. i 7 a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013) i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008 i 6/2015), Skupština opštine Osečina na sednici održanoj dana 23.11.2015. ... Read More »

JAVNE NABAVKE -INTERNI PLAN i PRAVILNIK

INTERNI PLAN (word) INTERNI PLAN (pdf) PRAVILNIK (word) PRAVILNIK (pdf) Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE SADNICE ŠLJIVA

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-36/2015 Broj odluke: 404-36/2015 Datum: 12.11.2015. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Kalem ... Read More »

Nabavka sadnice šljiva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-36/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka sadnice šljiva, dobra, oznaka iz opšteg ... Read More »

PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Na osnovu člana 16. i 17.Zakona o zaštiti uzbunjivača (“Službeni glasnik RS“ broj 128/2014) i člana 77. Statuta opštine Osečina ( “Opštinski službeni glasnik“ br.7/08) člana 25. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi : PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA, ... Read More »

Scroll To Top