VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 2)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA  Na osnovu člana 4. 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik ... Read More »

OGLAS: Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Komisija za sprovođenje postupaka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davnja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Osečina kao i postupaka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda Broj: 463-4/2018 Dana: 25.10.2018. god. O s e č i n a Na osnovu Odluke Skupštine opštine Osečina ... Read More »

Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Na osnovu čl.51. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), čl.46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni ... Read More »

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-5/2018 Datum:18.10.2018. godine   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje ... Read More »

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI OSEČINA

oglas II krug Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019

prevoz putnika

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019, ... Read More »

OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Merenje kvaliteta vazduha

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-29/2018 Broj odluke: 404-29/2018 Datum: 01.10.2018. godine  Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE OBUSTAVLJA SE postupak javne ... Read More »

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PRVOM NACRTU STATUTA OPŠTINE OSEČINA

skupština opštine

JAVNI POZIV  ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PRVOM NACRTU STATUTA  OPŠTINE OSEČINA  Na osnovu člana 5. Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Osečina i imenovanju Komisije za izradu nacrta Statuta („Opštinski službeni glasnik“, br.5/2018), predsednik Skupštine opštine Osečina obaveštava da će se javna rasprava (otvoreni sastanak) o prvom nacrtu ... Read More »

Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKO VEĆE Broj: 060-33/2018 Dana: 04.09.2018.   Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu (broj 060-29/2018 od 01.08.2018. godine), čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja ... Read More »

ODLUKA: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-26/2018 Broj odluke: 404-26/2018 Datum:06.09.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska ... Read More »

Scroll To Top