VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 20)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

KONKURS: Stručni saradnik za opšte poslove i poslove odbrane

skupština opštine

Na osnovu čl.9.Zakona o radnim odnosima u državnim organima (“Službeni glasnik RS“ br.48/91, 66/91 i 39/02)člana 4. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“ br.   ) načelnik opštinske uprave opštine Osečina donosi O D L U K ... Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. godini

prevoz putnika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE   Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca :www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. ... Read More »

Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva u opštini Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca   : Opštinska uprava   Osečina   Adresa naručioca: Osečina, Karađorđeva 78   Internet stranica naručioca: www.osecina.com   Vrsta   naručioca: lokalna samouprava   Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak – javna nabavka br 404-16/2014   Vrsta   predmeta. Radovi   Opis predmeta nabavke, ... Read More »

Prijava za ocenjivanje kvaliteta voćnih rakija

zdravice

Rok za prijavljivanje je 20. avgusta 2014. godine. Popunjen prijavni list se šalje poštom na adresu TO „PODGORINA“ ili faksom na broj 014/451-158. Uzorci se dostavljaju najkasnije do 20. avgusta 2014. godine. Komisija za ocenjivanje kvaliteta radiće prema „Osnovnom pravilniku ocenjivanja kvaliteta i usluga“ i „Pravilniku o ocenjivanju kvaliteta jakih ... Read More »

Upis u vrtić

Obaveštavaju se roditelji koji su zainteresovani da upišu decu u celodnevni boravak od septembra da prijave mogu izvršiti svakog radnog dana od 07 do 15 časova u Predškolskoj ustanovi Lane do 31.07. 2014, kakao bi se blagovremeno formirale grupe. Kontakt: PU LANE Hajduk Veljkova 6 tel: 451-284 pu.lane.osecina@gmail.com Read More »

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bezpovratne finansijske pomoći u 2014. godini

U okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u ... Read More »

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka u 2014. godini za područje opštine Osečina

Na osnovu člana 13. stav 5. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), člana 4. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2014. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj 11/2013), Programa za dodelu sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u opštini Osečina za 2014. godinu broj 060-15/2014, ... Read More »

Preventivna deratizacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-12/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je preventivna deratizacija, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-11/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

Nabavka i isporuka električne energije u 2014.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013, br.104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2014 ... Read More »

Scroll To Top