VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 20)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-10/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

Preventivna deratizacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje  POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-9/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je preventivna deratizacija, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje  POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-8/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i ... Read More »

Održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-6/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, ... Read More »

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini

Komisija za saradnju i društvena priznanja Skupštine opštine Osečina, dana 04.02.2015. godine  O B J A V LJ UJ E  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini Nagrada Opštine se dodeljuje povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini ... Read More »

Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-5/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinska ... Read More »

Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa Naručioca: Osečina,Karađorđeva 78 Internet stranica naručioca: www.osecina.com Vrsta naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti broj 404 – 4 /2015 Vrsta predmeta: Dobra Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne ... Read More »

OBEZBEĐENJE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka ... Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

Ljudski resursi

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 70. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12 i 20/13) a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja ... Read More »

INVALIDSKE PARKING KARTE ZA 2015. GODINU

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za inspekcijske poslove vrši izdavanje invalidskih parking karta za 2015. godinu. Zahtev se može preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 i na zvaničnom sajtu Opštine Osečina u elektronskoj formi. Zahtev se sa potrebnom dokumentacijom predaje na Pisarnici Opštinske uprave Osečina.  Dokumentacija potrebna za izdavanje ... Read More »

Scroll To Top