VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 22)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka u 2014. godini za područje opštine Osečina

Na osnovu člana 13. stav 5. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), člana 4. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2014. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj 11/2013), Programa za dodelu sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u opštini Osečina za 2014. godinu broj 060-15/2014, ... Read More »

Preventivna deratizacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-12/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je preventivna deratizacija, oznaka iz opšteg rečnika javne ... Read More »

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-11/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

Nabavka i isporuka električne energije u 2014.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013, br.104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2014 ... Read More »

Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-6/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka iz ... Read More »

Hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje  POZIV za podnošenje ponude  Predmet javne nabavke, broj JN404-7/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina, ... Read More »

Finansiranje aktivnosti udruženja

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA 1. Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2014 godinu namenjenih projektnim aktivnostima udruženja građana (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost ... Read More »

Predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina

skupština opštine

Komisija za saradnju i društvena priznanja SO-e Osečina OBJAVLJUJ E JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA Nagrada opština Osečina se dodeljuje za dela koja predstavljaju najvrednija dostignuća u Opštini u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoj; vaspitno-obrazovnog rada; stvaralaštva učenika i studenata; medicine i socijalne zaštita; ... Read More »

Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige

O B A V E Š T E NJ  E za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige           Dana, 26. novembra 2013. godine, SKUPŠTINA OPŠTINE OSEČINA, donela je Odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu nepokretnosti obveznika ... Read More »

Asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu

Predmet javne nabavke, broj JN404-5/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233140 Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca …. ... Read More »

Scroll To Top