VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 22)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-5/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinska ... Read More »

Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa Naručioca: Osečina,Karađorđeva 78 Internet stranica naručioca: www.osecina.com Vrsta naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti broj 404 – 4 /2015 Vrsta predmeta: Dobra Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne ... Read More »

OBEZBEĐENJE ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka ... Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

Ljudski resursi

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 70. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12 i 20/13) a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja ... Read More »

INVALIDSKE PARKING KARTE ZA 2015. GODINU

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za inspekcijske poslove vrši izdavanje invalidskih parking karta za 2015. godinu. Zahtev se može preuzeti na Pisarnici Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 i na zvaničnom sajtu Opštine Osečina u elektronskoj formi. Zahtev se sa potrebnom dokumentacijom predaje na Pisarnici Opštinske uprave Osečina.  Dokumentacija potrebna za izdavanje ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2015. godinu namenjenih projektnim aktivnostima udruženja građana (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina  i koja su upisana u registar ... Read More »

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2015. GODINU

uputstvo za pripremu budzeta 2015 Read More »

OBAVEŠTENJE: raspisane su javne nabavke male vrednosti za nabavku putničkog vozila za potrebe tehničkog opremanja saobraćajne policije i nabavku sadnice šljiva

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursnu dokumentaciju po navedenim javnim nabavkama možete preuzeti u prilogu ovog obaveštenja Konkursna šljive Nabavka vozila Read More »

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada-plastična ambalaža

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje O B A V E Š T E NJ E o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i ... Read More »

KONKURS: Stručni saradnik za opšte poslove i poslove odbrane

skupština opštine

Na osnovu čl.9.Zakona o radnim odnosima u državnim organima (“Službeni glasnik RS“ br.48/91, 66/91 i 39/02)člana 4. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“ br.   ) načelnik opštinske uprave opštine Osečina donosi O D L U K ... Read More »

Scroll To Top