VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 3)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015 i 99/2016), Opštinska uprava Osečina upućuje JAVNI POZIV građanima opštine da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. ... Read More »

SC Osečina: Javna nabavka video nadzor

škola matematike

NARUČILAC: Sportski centar Osečina Broj odluke:90/2017 Datum: 08.12.2017. godine Osečina   Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi   ODLUKU o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje   POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: ... Read More »

Izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630)

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-33/2017 Broj odluke: 404-33/2017 Datum: 07.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro grupa“ ... Read More »

Izrada rampe preko nasipa reke Pecka u selu Bastav

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-34/2017 Broj odluke: 404-34/2017 Datum: 07.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro ... Read More »

Nabavka građevinskog materijala

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-32/2017 Broj odluke: 404-32/2017 Datum: 07.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Marić komerc“ d.o.o. ... Read More »

Izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini – dodela ugovora

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2017 Broj odluke: 404-11/2017| Datum:06.12.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE:  UGOVOR SE DODELJUJE : GP Kompresor ing ... Read More »

JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

Sportski savez Osečina Karađorđeva br. 78 14253 Osečina Broj: 66-2-11/2017 Datum: 05.12.2017. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Sportskog saveza Osečina od 30.11.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti Sportski savez „Osečina“ raspisuje Javni konkurs za profesore sporta i ... Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

Na osnovu člana 6. i 7a Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013),  i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008, 6/2015), Skupština opštine Osečina na prvoj sednici po hitnom postupku, ... Read More »

SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj _10/2016_) ... Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2018.

Uputstvo za pripremu programskog budzeta 18_5_2017 Uniformni programi i programske aktivnosti JLS propr.akt Obrasci za programski budzet – verzija Excel 2007 i noviji Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora uputstvo 2-2018 (2) Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata   Read More »

Scroll To Top