VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 3)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE UMATIČENIH PRIPLODNIH GRLA JAGNJADI I JARADI NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

KONKURS O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE NABAVKE UMATICENIH PRIPLODNIH GRLA JAGNjADI I JARADI NA TERITORIJI OPŠTINE OSECINA U 2018. GODINI Read More »

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROČNOG KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PREKO BANAKA U 2018. GODINI ZA PODRUČJE OPŠTINE OSEČINA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROCNOG KREDITIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PREKO BANAKA U 2018. GODINI ZA PODRUCJE OPŠTINE OSECINA Read More »

JAVNI KONKURS: ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

lokana samouprava

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA  Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, ... Read More »

Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKO VEĆE Broj: 060-21/2018 Dana: 30.05.2018. Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu (broj 060-18/2018 od 14.05.2018. godine), čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja na ... Read More »

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-11/2017 Datum:24.05.2018. godine   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA ... Read More »

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIM LICIMA U 2018. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE OSEČINA

KONKURS SAMOZAPOSLJAVANJE 2018 Obrazac biznis plana 2018.godina Read More »

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018.GODINI

KONKURS MEDIJI 2018 obrazac 2. Narativni i finansijski izvestaj _______ 1- _______ __ _________ ____________ __ _______ ______ ___________ _______ 1- _____ ________ obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja Read More »

Dostava rešenja putem javnog objavljivanja o eksproprijaciji

resenje 1 resenje 2 Read More »

Javno objavljivanje rešenja o eksproprijaciji

Read More »

OBAVEŠTENJE: Nabavka službenog vozila

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku službenog vozila, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: ... Read More »

Scroll To Top