VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 4)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 2018-2023 godina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina  za period 2018-2023 godina – nabavka na koju ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “ Braća Nedić“ u Osečini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “ Braća Nedić“ u Osečini -radovi, ... Read More »

SPORTSKI SAVEZ OSEČINA: Podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-2-9/2017 Datum: 31.10.2017.godine Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinsko veće“ br. 060-47-1/2017), Sportski savez Osečina raspisuje ... Read More »

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-28/2017 Broj odluke: 404-28/2017 Datum:27.10.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ... Read More »

Javna nabavka SC Osečina

NARUČILAC: Sportski centar Osečina Broj odluke:74/2017 Datum: 23.10.2017. godine Osečina   Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi   ODLUKU o sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje   POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: ... Read More »

Javna nabavka male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-30/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa ... Read More »

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 37 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu, Lokalnog akcionog zapošljavanja za 2017 godinu i  člana 6. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj 10/2016), Opštinsko ... Read More »

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj _10/2016_) ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA   Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“ br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-2-8/2017 Datum: 22.09.2017.godine Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu, broj 060-41/2017 od 18.09.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA Učesnici javnog konkursa za ... Read More »

Scroll To Top