VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 4)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2018/2019 godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina Internet stranica naručioca : www.osecina.com Vrsta naručioca: Lokalna samouprava Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Vrsta predmeta: usluge Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2018/2019 ... Read More »

Dodela ugovora: Larvicidno tretiranje komaraca na teritoriji opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-24/2018 Broj odluke: 404-24/2018 Datum:02.08.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Ciklon 92 ... Read More »

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018

Na osnovu čl. 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), pripremljen je dana 31.07.2018. godine, P O Z I V za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018 Predmetna konkursna dokumentacija ... Read More »

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018. god

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018. god rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018.god   Rešenje o formiranju komisije za raspodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018. god rešenje o formiranju komisije za raspodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog ... Read More »

DODELA UGOVORA – uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-23/2018 Broj odluke: 404-23/2018 Datum:30.07.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Fer ... Read More »

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-9/2018 Datum:24.07.2018. godine Osečina   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA broj 404-9/2018 od ... Read More »

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

Konkurs mehanizacija 2018 Konkurs mehanizacija 2018 Read More »

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2018. GODINI

Konkurs pcelarstvo 2018 Konkurs pcelarstvo 2018 Read More »

Zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja u 2018 godini

zapisnik komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadrzaja u 2018 godini Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, usluge, nabavka na koju se ... Read More »

Scroll To Top