ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 4)

Архива из : јавне набавке и огласи

Jавне набавкa: Геодетске услуге

konkursna dokumentacija(docx) konkursna dokumentacija(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-8/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

konkursna dokumentacija(doc) konkursna dokumentacija(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-7/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

konkursna-saobracajna-infrastruktura(doc) konkursna-saobracajna-infrastruktura(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-5/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   konkursna-gorivo(doc)    konkursna-gorivo(pdf) Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 – 4/2019 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ... Read More »

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-2/2019 Број одлуке: 404-2/2019 Датум:18.01.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода, услуге, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Општине Осечина за 2017. годину

2018-2-Opstina Osecina_v2 2018-2-PU Lane Osecina 2018-2-SC Osecina Read More »

Подношење годишњих програма за 2019. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-17/2018 Датум: 25.12.2018. године На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ бр. ... Read More »

Израда техничке контроле пројекта за пречишћавање отпадних вода

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-33/2018 Број одлуке: 404-33/2018 Датум: 28.12.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о Београд, Булевар ... Read More »

Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке Народна Библиотека

библиотека

Одлука 1 Одлука 2 На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Народна библиотека Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда техничке документације за адаптацију Дома културе у Осечини – идејни ... Read More »

Scroll To Top