VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 4)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

OBAVEŠTENJE: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com  objavljuje  OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka iz opšteg ... Read More »

OBAVEŠTENJE: Nabavka brzinskog displeja,

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka brzinskog displeja, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34923000-oprema za ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja

javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge oznaka i ... Read More »

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini

škola matematike

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca SPORTSKI CENTAR OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 18/18) 1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: opštine Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com Vrsta naručioca: javna ustanova 3.Vrsta ... Read More »

ODLUKA: Preventivna deratizacija i dezinsekcija

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-16/2018 Broj odluke: 404-16/2018 Datum:03.04.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Ciklon ... Read More »

Nabavka održavanje javnog osvetljenja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge oznaka i ... Read More »

Nabavka geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: ... Read More »

ODLUKA: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-17/2018 Broj odluke: 404-17/2018 Datum: 03.04.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj ... Read More »

ODLUKA: Nabavka brzinskog displeja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-18/2018 Broj odluke: 404-18/2018 Datum: 03.04.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, ... Read More »

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆA NEDIĆ“ U OSEČINI

Opština Osečina Adresa: Karađorđeva 78 Broj: 404-92017 Datum:27.03.2018. godine Osečina Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi ODLUKU O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆA NEDIĆ“ ... Read More »

Scroll To Top