VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 4)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Nabavka službenog vozila

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Karađorđeva 78 objavljuje OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (javna nabavka 404-14/2018) 1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com Vrsta naručioca: organ jedinice ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga edukacije mladih u vezi bezbednosti saobraćaja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-11/2018 Broj odluke: 404-11/2018 Datum: 12.03.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču STOP ... Read More »

Geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-13/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je Geodetske usluge , oznaka ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-9/2018 Broj odluke: 404-9/2018 Datum: 07.03.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Set d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, ... Read More »

Nabavka materijala za javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-12/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za javno osvetljenje ... Read More »

ŠKOLA PLESA

Kancelarija za mlade opštine Osečina i Narodna biblioteka Osečina i ove godine organizuju školu plesa. Školu će voditi instruktori iz plesnog kluba „RMP Kolubara“ i ista će se sastojati od 10 časova. Časovi počinju u ponedeljak, 12. marta. Nema uzrasnih ograničenja. Svi zainteresovani mogu da se prijave na telefon: 064 ... Read More »

ODLUKA o DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-8/2018 Broj odluke: 404-8/2018 Datum: 23.02.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Put“ preduzetnik ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavke kancelarijskog materijala

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-7/2018 Broj odluke: 404-7/2018 Datum: 23.02.2018. godine  Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi  ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI  1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Una Mega ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-10/2018 Broj odluke: 404-10/2018 Datum:23.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) 1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ... Read More »

Scroll To Top