VESTI:
Početna / javne rasprave

Arhiva iz : javne rasprave

Izveštaj o izvršenju budžeta prema građanima

Sa ciljem da doprinese podizanju nivoa informisanosti i uključenosti građana u upravljanje lokalnim finansijama, od sada možete pratiti izvršenje budžeta na mesečnom nivou. Najveća prednost samog Izveštaja jeste njegova prilagođenost građanima, jer su svi podaci prikazani na jednostavan i razumljiv način, kroz upotrebu grafikona i tabela radi lakšeg snalaženja. Opština ... Read More »

Zahtev na saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije gline

Read More »

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa člana 69. Zakona o upravljanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE  O DONETOM REŠENJU ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA ... Read More »

Plan rada Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017.godinu

Gradjevinska inspekcija-Plan rada za 2017. godinu (docx) Gradjevinska inspekcija-Plan rada za 2017. godinu (pdf) Inspekcija za zastitu zivotne sredine-Plan rada za 2017.godinu (docx) Inspekcija za zastitu zivotne sredine-Plan rada za 2017.godinu (pdf) Komunalna inspekcija-plan rada za 2017.god. (docx) Komunalna inspekcija-plan rada za 2017.god. (pdf) Komunalno-trzisna inspekcija -Plan rada za 2017.godinu ... Read More »

Javne konsultacije Plana upravljanja životnom sredinom Glavnog projekta urgentnog održavanja i otklanjanja oštećenja državnog puta I-B reda br.27 deonica: Zavlaka 2 – Pričević – km 0+000 – km 29+050 (L=27.018km)

Javne konsultacije Plana upravljanja životnom sredinom Glavnog projekta urgentnog održavanja i otklanjanja oštećenja državnog puta I-B reda br.27 deonica: Zavlaka 2 – Pričević – km 0+000 – km 29+050 (L=27.018km) obavestenje (word) obavestenje (pdf) Read More »

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA Broj : 501-4/2015 Datum :18.05.2015.god. O S E Č I N A Opštinska uprava osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno kominalne poslove u skladu sa članom 10. stav 7. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni ... Read More »

Odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu na životnu sredinu Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove na osnovu člana 10. stav 1. i 3. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni ... Read More »

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno-komunalne poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje O B A V E Š T E NJ E o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman ... Read More »

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada-plastična ambalaža

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) objavljuje O B A V E Š T E NJ E o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i ... Read More »

Scroll To Top