VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

 objavljuje

 OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200 m – idejni projekat i projekat za izvođenje, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-32/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-32/2018 sa ponuđačem “Harmonija projekt ‘ d.o.o. Valjevo, ul. Vojvode Mišića br.13B , matični broj: 20019280, PIB 103828460

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 480.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

 Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

 Najviša ponuđena cena iznosi 500.000,00 dinara, a najniža iznosi 480.000,00 dinara

 Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.11.2018. godine.

 Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 14.11.2018. godine.

 Ugovor je zaključen do primopredaje predmetnih projekata.

Scroll To Top