VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini

Komisija za saradnju i društvena priznanja Skupštine opštine Osečina, dana 04.02.2015. godine

 O B J A V LJ UJ E

 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA u 2015. godini

Nagrada Opštine se dodeljuje povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2014. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; vaspitno-obrazovnog rada; stvaralaštva učenika i studenata; medicine i socijalne zaštite; urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine; nauke, inovacija i pronalazaštva; umetnosti; sporta; i kulture i informisanja.

Specijalna nagrada se dodeljuje za humanitarni rad; humanost, plemenitost i hrabrost; i poseban doprinos razvoju i afirmaciji Opštine.

Nagrada se može dodeliti fizičkom licu koje je državljanin Republike Srbije i koje ima ili koje je imalo prebivalište na teritoriji Opštine duže od 10 godina i/ili pravnom licu koje na teritoriji Opštine ima sedište najmanje 5 godina, a izuzetno i pravnom ili fizičkom licu koje nema prebivalište ili sedište na teritoriji Opštine ako je svojim radom doprinelo razvoju ili afirmaciji Opštine u zemlji i/ili inostranstvu.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju sva pravna i fizička lica.

Predlog sa obrazloženjem se podnosi u pisanoj formi i obavezno sadrži podatke o delu i/ili rezultatu i naznaku oblasti za koju se kandidat za nagradu predlaže, kao i podatke o kandidatu – za fizička lica: ime, očevo ime i prezime, godinu i mesto rođenja, zanimanje, adresu i kratku radnu biografiju, a za pravna lica: naziv, sedište, delatnost i poslovne uspehe.

Predlozi kandidata za nagrade se podnose Komisiji za saradnju i društvena priznanja Skupštine opštine Osečina najkasnije do 26.02.2015. godine.

                                                                                                           Predsednik Komisije,

                                                                                                              Zlatija Miličić, s. r.

Scroll To Top