VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka u 2014. godini za područje opštine Osečina
Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka u 2014. godini za područje opštine Osečina

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka u 2014. godini za područje opštine Osečina

Na osnovu člana 13. stav 5. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), člana 4. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2014. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj 11/2013), Programa za dodelu sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u opštini Osečina za 2014. godinu broj 060-15/2014, od 08.04.2014 godine, Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 02.06.2014., donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA

ZA REALIZACIJU KRATKOROČNOG KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PREKO BANAKA U 2014. GODINI

za područje opštine Osečina

 

i raspisuje

 

K O N K U R S

 

ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROČNOG KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PREKO BANAKA U 2014. GODINI

za područje opštine Osečina

 

 

  1. Predmet:

 

–          izbor korisnika sredstava za sufinansiranje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje preko poslovnih banaka u 2014. godini, u saradnji sa lokalnom samoupravom, u okviru realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Osečina za 2014. godinu, a u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području opštine Osečina.

 

  1. Program mera:

 

–          unapređenje voćarstva,

–          unapređenje ratarske proizvodnje,

–          unapređenje proizvodnje povrća,

–          unapređenje proizvodnje mesa i mleka,

–          izgradnja sistema za navodnjavanje,

–          nabavka opreme za pčelarstvo i

–          nabavka mehanizacije i priključnih mašina i opreme.

 

  1. Uslovi

 

Opšti uslovi:

 

–          kredit može biti odobren za period od 12 meseci,

–          maksimalni iznos kredita je do 1.000.000, 00 dinara za mehanizaciju i do 500.000 dinara za ostale namene

 

Subvencinisanje kamate se vrši na sledeći način:

 

1)      kamate visine do 15% na godišnjem nivou sufinansiraju se u iznosu od 99% ukupnog godišnjeg iznosa

2)      kamate visine od 15,1 % do 20,0% na godišnjem nivou sufinansiraju se u iznosu od 90% ukupnog godišnjeg iznosa

3)      kamate visine od 20,1% i više na godišnjem nivou sufinansiraju se u iznosu od 80% ukupnog godišnjeg iznosa.

 

Posebni uslovi:

 

Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu imaju fizička lica sa područja opštine Osečina koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ispunjavaju sledeće uslove:

 

–          da je korisnik sredstava upisan u 2014. godini kao nosilac ili član gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području opštine Osečina,

–          da nema dugovanja prema lokalnoj samoupravi opštine Osečina.

 

 

  1. Potrebna i obavezna dokumentacija uz prijavu

 

Obrazac prijave može se preuzeti u zgradi Opštinske uprave opštine Osečina, Karađorđeva

114, Služba za poljoprivredu, u vremenu od 800 do 1500 časova radnim danom.

Uz prijavu se prilaže sledeće:

–          fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstava u 2014. godini,

–          fotokopija lične karte podnosioca prijave,

–          fotokopija kartice namenskog računa poslovne banke,

–          fotokopija posedovnog lista.

 

05. Korisnici mogu postupiti po konkursu od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Osečina i na veb stranici opštine www.osecina.com.

 

Korisnici mogu podnositi prijave sa potrebnom dokumentacijom do 20.06.2014. godine.

 

Korisnici koji ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava po ovom Programu, nakon dobijene saglasnosti od lokalne samouprave, biće upućeni na dalju proceduru kod poslovne banke.

Podsticajana sredstva će se direktno prenositi na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

 

 

 

 

PREDSEDNIK

Broj:   060-19/2014                                                            OPŠTINSKOG VEĆA,

                                                                                             Nenad Stevanović, s.r.

U Osečini, 02.06.2014

     

Scroll To Top