VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka geodetske usluge

Nabavka geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, broj JN 404-13/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-13/2018 sa Tesla sistem 2016 Osečina, Karađorđeva 100, matični broj 64395254, PIB 109739970

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.000.000,00 din. bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 68.561,00 din. bez PDV-a (jedinična cena) , a najniža iznosi 4.118,00 din. bez PDV-a (jedinična cena).

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 23.03.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 03.04.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2018. godine

Scroll To Top