VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka materijala za javno osvetljenje
Nabavka materijala za javno osvetljenje

Nabavka materijala za javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku :  nabavka materijala za javno osvetljenje, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928500 oprema za uličnu rasvetu, JN 404-10/2016, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-10/2016 sa ponuđaču’’Mak Trade Group’’ d.o.o. Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607.

Procenjena vrednost javne nabavke je 800.000,00 dinara bez PDV-a

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi  765.650,00 dinar bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 6 ponuda.

Najviša ponuđena cena u iznosi 1.210.455,00 dinara, a najniža iznosi 765.650,00 dinara.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 31.03.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 14.04.2016. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2016.godine.

Scroll To Top