VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina

OBAVEŠTENJE: O zaključenom ugovoru izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina za period 01.01.2018.-31.12.2022.godine – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci:

– broj 404-10/ 2018 sa ponuđačem FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 480.000,00 din.bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena cena 598.000,00 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 480.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 23.02.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 09.03.2018. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Osečina za period 01.01.2018.-31.12.2022.godine.

Scroll To Top