VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu na K.P. br.4340 KO Osečina, broj JN 404-6/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-6/2018 sa Studio 5 Project“ Kraljevo, Cara Dušana br.20, matični broj 20746645, PIB 107126693

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 450.000,00 dinara bez PDV-a.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 470.000,00 dinara bez PDV-a.

 Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 490.000,00 dinara, a najniža iznosi 470.000,00 dinara,

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 06.02.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 01.03.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 01.04.2018.godine.

Scroll To Top