VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka računarske opreme
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka računarske opreme

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka računarske opreme

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka računarske opreme, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 48822000 -računarski server, 30213000- personalni računar, broj JN 404-25/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-25/2018 sa ponuđačem Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, matični broj: 20703539 

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 891.666,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena iznosi 891.666,00 dinara, a najniža iznosi 891.666,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 10.08.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 20.08.2018. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje dobara.

Scroll To Top