VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-272018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-27/2018 sa “Agroinženjering ŽIS“ d.o.o. Valjevo, Zlatiborska br.14, matični broj 17181840, PIB 100076660

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 163.636,50 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena iznosi 165.150,00 bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 163.636,50 bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 17.08.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 22.08.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2018.godine.

Scroll To Top