VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ “Vojvoda Mišić“ u Gunjacima

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ “Vojvoda Mišić“ u Gunjacima

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ “Vojvoda Mišić“ u Gunjacima sa pratećom vertikalnom signalizacijom i postavljanjem zaštitne ograde, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233294 postavljanje putne saobraćajne signalizacije, broj JN 404-20/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-20/2018 sa SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 416.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 441.000,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 415.000,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 18.06.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 25.06.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.07.2018.godine .

 

Scroll To Top