VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina
Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN404-6/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 79710000.  

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova

Konkursna dokumentacija za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Scroll To Top