VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa
ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-5/2018
Datum:18.10.2018. godine

  Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

broj 404-5/2018 od 13.02.2018. godine

 1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o vršenju usluge hvatanja, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, usluge, broj 404-5/2018 zaključen dana 13.02.2018. godine, i to 3. stav 1. ugovora tako što se ugovorena vrednost radova koji su predmet ugovora povećava za 173.050,00 dinara bez PDV-a, i iznosi 3.634.050,00 dinara bez PDV-a ( zbog povećanja obima predmeta nabavke usled povećanog broja usluga)

2. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je hvatanja, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 65000000

3. Prvobitna vrednost Ugovora  iznosi 3.461.000,00 dinara bez PDV-a.

4. Izmenjena vrednost Ugovora je 3.634.050,00 dinara bez PDV-a.

5. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev od 17.10.2018. godine, kojim izvršilac zbog velikog broja intervencija što se tiče uganuća rogate stoke, njihovog preuzimanja, transportovanja u VU “Napredak“ Ćuprija i većeg broja akcija hvatanja kao i zbrinjavanja pasa lutalica u azilu traži proširenje ugovora u finansijskom smislu.

6. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% . S obzirom na to da u konkretnom slučaju viškovi usluga ugovoreni, ograničenje iz člana 115. stav 1. Zakona odnosi se i na viškove usluga , tako da je iznos od 173.050,00 dinara bez PDV-a, koliko iznosi vrednost viška usluga, u odnosu na 3.461.000,00 dinara bez PDV-a, koliko iznosi ugovorena vrednost usluga, u granicama propisanog ograničenja.

7. Osnov za izmenu Ugovora je član 115.st. 1. Zakona o javnim nabavkama

8. Aneks Ugovora o hvatanju, uklanjanju pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

  9. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih

nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Scroll To Top