VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje
ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-12/2018
Datum:01.11.2018. godine

  Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI nabavka materijala za javno osvetljenje broj 404-12/2018 od 28.03.2018. godine

1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o nabavci materijala za javno osvetljenje, dobra, broj 404-12/2018 zaključen dana 28.03.2018. godine, i to čl.3. stav 1. ugovora tako što se ugovorena vrednost dobara koja su predmet ugovora povećava za 40.783,50 dinara bez PDV-a, i iznosi 856.453,50 dinara bez PDV-a

( zbog povećanja obima predmeta nabavke usled povećanog broja dobara)

2. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je nabavka materijala za javno osvetljenje oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34928500-oprema za uličnu rasvetu

3. Prvobitna vrednost Ugovora  iznosi 815.670,00 dinara bez PDV-a.

4. Izmenjena vrednost Ugovora je 856.453,50 dinara bez PDV-a.

5. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev od 01.11.2018. godine, kojim izvršilac zbog povećanog broja kvarova i potrebe za nabavkom komponenti za održavanje ulične rasvete.

6. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% . S obzirom na to da su u konkretnom slučaju viškovi dobara ugovoreni, ograničenje iz člana 115. stav 1. Zakona odnosi se i na viškove dobara , tako da je iznos od 40.783,50 dinara bez PDV-a, koliko iznosi vrednost viška dobara, u odnosu na 815.670,00 dinara bez PDV-a, koliko iznosi ugovorena vrednost dobara, u granicama propisanog ograničenja.

7. Osnov za izmenu Ugovora je član 115.st. 1. Zakona o javnim nabavkama .

8. Aneks Ugovora o nabavci materijala za javno osvetljenje, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

9. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih

nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Scroll To Top