VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Na osnovu člana 16. i 17.Zakona o zaštiti uzbunjivača (“Službeni glasnik RS“ broj 128/2014) i člana 77. Statuta opštine Osečina ( “Opštinski službeni glasnik“ br.7/08) člana 25. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi :

PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA, NAČINU ODREĐIVANJA OVLAŠĆENOG LICA KOD POSLODAVCA, KAO I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE KOD POSLODAVCA KOJI IMA VIŠE OD DESET ZAPOSLENIH

I Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje način unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih.

Član 2.

Uzbunjivanje je otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Uzbunjivač je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi i poslovnom saradnjom .

Štetna radnja je svako činjenje ili nečinjenje u vezi sa uzbunjivanjem kojim se uzbunjivaču ili licu koje ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ugrožava ili povređuje pravo, odnosno kojim se ta lica stavljaju u nepovoljniji položaj.

Poslodavac je Opštinska uprava opštine Osečina.

Odgovorno lice je lice kome su u pravnom licu povereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada i vrši određene dužnosti je načelnik Opštinske uprave.

Radno angažovanje je radni odnos, rad van radnog odnosa, volontiranje, vršenje funkcije, kao i svaki drugi faktički rad za poslodavca.

Pravilnik uzbunjivač(doc)

Pravilnik uzbunjivač (pdf)

Scroll To Top