VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

Na osnovu člana 8. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS“ br.16/97 i 42/98),člana 46.Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“129/07) člana 65. Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ 7/08)člana 2. i 23.Odluke o opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana 03.03.2015. godine, donelo je :

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU i raspisuje JAVNI KONKURS

Predmet konkursa je poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Osečina, po utvrđenom obimu prevoza u paket liniji.

a)Pecka-Osečina-Dragijevica

-gradsko prigradska linija

(pojedinačne redove vožnje na linijama iz definisanog obima prevoza utvrditi konkursnom dokumentacijom)

b) autobusi ne stariji od 15 godina

v) cena po km, ekonomska cena isplativosti po km na relacijama iz reda vožnje .Opština Osečina će subvencionisati do ponuđene cene po vozilu (najviše do iznosa predviđenog budžetom opštine Osečina za 2015.godinu)

 

konkursna-prevoz (pdf)

konkursna-prevoz (word)

odluka-prevoz (pdf)

odluka-prevoz (word)

Scroll To Top