VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / PRIJAVA ZA ČLANSTVO U TELU ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE OSEČINA 2017. – 2022

PRIJAVA ZA ČLANSTVO U TELU ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE OSEČINA 2017. – 2022

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 11. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ broj 7/08), Odluke predsednika opštine Osečina (broj: 110-1/2018), Poslovnika o radu Komisije za raspisivanje Javnog konkursa za obrazovanje tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana (broj 110-1-2/2018 od 20.06.2018. godine, u daljem tekstu: „Komisija“), Komisija raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ČLANSTVO U TELU ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE OSEČINA 2017. – 2022. GODINE

 

Pozivaju se građani opštine Osečina da dostave kandidature za članstvo u Telu za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Osečina 2017. – 2022. (u daljem tekstu: Telo)

Lica koja su zainteresovana za članstvo u Telu moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

1) Ne mogu biti nosioci bilo koje funkcije u političkoj stranci;

2) Ne mogu biti javni funkcioneri u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;

3) Nisu radno angažovani u organima opštine Osečina po bilo kom osnovu;

4) Imaju mesto prebivališta na teritoriji opštine Osečina i da su punoletni;

5) Nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju.

 

Građani koji podnose kandidaturu za članstvo u Telu dostavljaju sledeća dokumenta:

– Prijavu na konkurs – svojeručno napisanu i potpisanu, sa dostavljenim kontakt podacima za podnosioce prijave (adresa i telefon) kao i sa motivacionim pismom koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja: Šta vas motiviše da se prijavite za članstvo u telu za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana (u daljem tekstu: „LAP“)? Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim? Čime lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu? Kako ocenjujete lokalni antikorupcijski plan opštine Osečina 2017. – 2022.? Kakvim rezultatom biste bili zadovoljni kada je u pitanju sprovođenje LAP-a?,

Kratku biografiju,

– Svojeručno potpisanu izjavu da podnosilac prijave nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci i da nije javni funkcioner u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije,

– Potvrdu nadležne policijske Uprave da podnosilac prijave nije osuđivan, kao i potvrdu nadležnog suda da se protiv istog ne vodi istraga,

– Kopiju lične karte,

– Popunjen upitnik, koji se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Osečina (www.osecina.com)

Dokumentaciju u zatvorenoj zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Ne otvarati – Prijava na javni konkurs za članstvo u telu za praćenje primene LAP-a“, predati lično na pisarnici Opštinske uprave Osečina, ul. Karađorđeva br. 78, ili poslati poštom na sledeću adresu:

Opština Osečina

Komisiji za raspisivanje Javnog konkursa za obrazovanje tela za praćenje primene LAP-a

Ul. Karađorđeva br. 78

14253 Osečina

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u listu „Napred“ Valjevo.

Predsednik Komisije,

s.r. Miodrag Stanišić

Poslovnik o radu Komisije_LAP Uslovi,

kriterijumi i merila_LAP Upitnik_LAP

Javni konkurs

Lokalni antikorupcijski plan opstine Osecina- Konacna verzija

Komisija_sastav

Scroll To Top