VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Na osnovu čl.51. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), čl.46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 30.05.2018. godine donelo j

R e š e nj e

o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu              

1. U Planu javnih nabavki za 2018. godinu, u delu nabavke na koje se zakon ne primenjuje, usluge:

a. iza red.br.1.2.11. dodaje se novi postupak 1.2.12. “ izrada projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, procenjena vrednost bez PDV-a 458.333,00 dinara, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, pokretanje postupka jun 2018, zaključenje ugovora jun 2018, izvršenje ugovora jul 2018“;

b. iza reda 1.2.12. “ dodaje se novi postupak 1.2.13. “ larvicidno tretiranje komaraca na teritoriji opštine Osečina“, procenjena vrednost bez PDV-a 291.666,00 dinara, pokretanje postupka jul 2018, zaključenje ugovora jul 2018., izvršenje ugovora avgust 2018.

O b r a z l o ž e nj e  

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu br. 060-18/2018 od 15.05.2018. godine za izradu projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka Osečina, planiran je iznos od 458.333,00 dinara.

Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda opštine Osečina za zaštitu životne sredine u 2018. godini u delu 6. higijena pod tačkom 6.1. uništavanje larvi komaraca na teritoriji opštine Osečina planiran je iznos 291.666,00 dinara, ali greškom nije unet u Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje te se ista ispravlja ovom izmenom.

Opštinsko veće opštine Osečina

  Broj:060-21/2018, dana 30.05.2018.godine

  Predsednik Veća,

  Dragan Aleksić

Scroll To Top