ВЕСТИ:
Почетна / Лов и риболов – Ловни туризам
Лов и риболов – Ловни туризам

Лов и риболов – Ловни туризам

Читав крај је богат разним врстама дивљачи (срне, зечеви, фазани, по нека дивља свиња), лековитим и шумским биљем, што представља добру основу да се привуче пажња љубитеља ловног и еко – туризма. Природне лепоте овог брдско – планинског подручја испресецаног бистрим малим рекама и потоцима у којима још увек има ракова, понегде и пастрмки, и у чијој близини се налази једно од ретких станишта белоглавог супа, уз друге детаљекоји доказују о незагађености средине, затим обиље извора хладне пијаће воде која пролази испод букових жила, чине ове пределе занимљивим за ловце, риболовце, планинаре. . .

trofejiВођење бриге о ловишту поверено је Удружењу ловаца “Миленко Павловић-Пилот“ из Осечине и његовим секцијама по месним заједницама од којих су најбројније и најактивније секције из Пецке, Комирића, Горњег Црниљева . . .

Посебну погодност за ловни туризам представља чињеница да је у овом крају већ подигнуто неколико ловачких домова у које се, уз претхиодна мања улагања, могу сместити гости.

Највећи је дом на Тисовику, у најбољем стању спомен – дом у Горњем Црниљеву, а на располагању су и домови у Комирићу (Шиљков виноград) и Осечини.

Поред чистих вода и нетакнуте природе наш крај је богат биљним и животињским светом.

Ловна сезона за странце траје целе године. Домаћи ловци лове по утврђеном ловачком календару, а ловишта су богата срнећом дивљачи, зечевима, фазанима, лисицама , паткама , дивљим свињама, а ређе се може наићи на вукове, шакале, куне…

За риболов су погодне реке Јадар, Ловачка, Љубовиђа, Пецка, Остружањка, а пецају се најчешће: клен, кркуша, скобаљ, пастрмка, младица…

Scroll To Top