VESTI:
Početna / vesti / infrastruktura / Radi se katastar klizišta
Radi se katastar klizišta

Radi se katastar klizišta

Osečina je kao jedna od 27 opština u Republici Srbiji, u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj  (UNDP) pod nazivom „Unapređena vitalnost i spremnost za odgovor na vanredne situacije”, koga finansira Vlada Japana, obuhvaćena Projektom  „Harmonizacija podataka o klizištima i obučavanje lokalnih samouprava za njihovo praćenje BEWARE (BEyond landslide AWAREness)”.
Četvročlana terenska ekipa BEWARE projekta, koju su činili stručnjaci Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Geološkog Zavoda Srbije: Dobrica Damnjanović, Isidora Vukadinović, Snežana Dukić i Nikola Petrović, boravila je tim povodom u Osečini od 2. do 9. jula ove godine. Oni su zajedno sa Veličkom Markovićem i Marijom Petrović iz Opštinske uprave nedelju dana radili na kompletiranju katastra klizišta, neophodnog za dalju realizaciju projekta i izradu karte hazarda od klizišta na opštinskoj teritoriji.

-Obišli smo sva naselja, ali ne i sve delove opštine Osečina. Tom prilikom evidentirano je oko 200 klizišta na području. Svako je detaljno opisano i uneto u bazu podataka. Međutim,  to nije konačan broj, tako da nam kroz dalje aktivnosti predstoji da izvršimo uveđenje u evidenciju i preostalih klizišta širom opštine – kaže Marija Petrović.

Samim projektom je kao konačno održivo rešenje predviđeno da se dva predstavnika opštine obuče za primenu savremene metodologije registrovanja klizišta. Oni će imati na raspolaganju doniranu opremu i softverska rešenja namenjena budućim aktivnostima vezanim za evidentiranje klizišta na ovoj teritoriji. Obuka za rad sa opremom po utvrđenoj metodologiji je planirana za septembar ove godine, a do tada će predstavnici lokalne zajednice imati aktivnu ulogu u finalizaciji prošlogodišnjih prijavljenih klizišta u koordinaciji sa BEWARE timom i pružati odgovarajuću logističku podršku.

Scroll To Top