VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017
JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017

JAVNI POZIV: Rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015 i 99/2016), Opštinska uprava Osečina upućuje

JAVNI POZIV

građanima opštine

da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu koja će se održati u ponedeljak, 11.12.2017. godine, sa početkom u 10 časova, u kancelariji predsednika opštine (Karađorđeva 78, Osečina).

U prilogu poziva možete preuzeti Nacrt Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu, sa obrazloženjem.

Datum objavljivanja poziva: 08.12.2017. godine

NAČELNIK,

Milan Urošević, s.r.

nacrt odluke o budzetu za 2018.

Scroll To Top