VESTI:
Početna / vesti / ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA

Na osnovu člana 52. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08, 6/15) i člana 38. stav 1. Odluke o mesnim zajednicama („Opštinski službeni glasnik“ br.1/09, 3/10), predsednica Skupštine opštine Osečina, dana 25. septembra 2017. godine, donosi

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA

Član 1.

RASPISUJEM izbore za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji Opštine Osečina, za 05. novembar 2017. godine, u:

 1. Mesnoj zajednici Osečina 1;
 2. Mesnoj zajednici Osečina 2;
 3. Mesnoj zajednici Osečina 3;
 4. Mesnoj zajednici Osečina 4;
 5. Mesnoj zajednici Osečina (selo);
 6. Mesnoj zajednici Plužac;
 7. Mesnoj zajednici Gornje Crniljevo;
 8. Mesnoj zajednici Sirdija;
 9. Mesnoj zajednici Tuđin;
 10. Mesnoj zajednici Dragijevica;
 11. Mesnoj zajednici Lopatanj;
 12. Mesnoj zajednici Ostružanj;
 13. Mesnoj zajednici Bratačić;
 14. Mesnoj zajednici Komirić;
 15. Mesnoj zajednici Konjuša;
 16. Mesnoj zajednici Belotić;
 17. Mesnoj zajednici Bastav;
 18. Mesnoj zajednici Gunjaci;
 19. Mesnoj zajednici Carina;
 20. Mesnoj zajednici Skadar;
 21. Mesnoj zajednici Dragodol;
 22. Mesnoj zajednici Konjic i
 23. Mesnoj zajednici Pecka.

 

Član 2.

U mesnim zajednicama bira se sledeći broj članova Saveta:

 1. u Mesnoj zajednici Osečina 1 – 7 članova;
 2. u Mesnoj zajednici Osečina 2 – 9 članova;
 3. u Mesnoj zajednici Osečina 3 – 9 članova;
 4. u Mesnoj zajednici Osečina 4 – 9 članova;
 5. u Mesnoj zajednici Osečina (selo) – 9 članova;
 6. u Mesnoj zajednici Plužac – 7 članova;
 7. u Mesnoj zajednici Gornje Crniljevo – 7 članova;
 8. u Mesnoj zajednici Sirdija – 5 članova;
 9. u Mesnoj zajednici Tuđin – 5 članova;
 10. u Mesnoj zajednici Dragijevica – 7 članova;
 11. u Mesnoj zajednici Lopatanj – 9 članova;
 12. u Mesnoj zajednici Ostružanj – 7 članova;
 13. u Mesnoj zajednici Bratačić – 5 članova;
 14. u Mesnoj zajednici Komirić – 9 članova;
 15. u Mesnoj zajednici Konjuša – 5 članova;
 16. u Mesnoj zajednici Belotić – 7 članova;
 17. u Mesnoj zajednici Bastav – 7 članova;
 18. u Mesnoj zajednici Gunjaci – 9 članova;
 19. u Mesnoj zajednici Carina – 7 članova;
 20. u Mesnoj zajednici Skadar – 9 članova;
 21. u Mesnoj zajednici Dragodol – 7 članova
 22. u Mesnoj zajednici Konjic – 7 članova i
 23. u Mesnoj zajednici Pecka – 7 članova.

Član 3.

Predlog kandidata za člana Saveta mesne zajednice Opštinskoj izbornoj komisiji može podneti najmanje deset građana koji imaju izborno pravo u Mesnoj zajednici.

Birač može potpisati predlog samo za jednog kandidata.

Ovlašćenim predstavnikom predlagača smatra se prvi potpisnik sa spiska birača koji podržavaju predlog kandidata.

Predlog kandidata podnosi se Opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Član 4.

Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 26.septembra 2017. godine.

Član 5.

Glasanje na biračkim mestima za izbor članova Saveta mesne zajednice traje od 7,00 do 19,00 časova.

Član 6.

Organi za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica su Opštinska izborna komisija i birački odbori koje odredi Opštinska izborna komisija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku“.

Skupština opštine Osečina

Dana 25.09.2017.godine, broj 013-8/2017

Predsednica Skupštine,

Zlatija Miličić, s.r.

Scroll To Top