VESTI:
Početna / vesti / skupština / Iz izveštaja o radu OU osečina za 2012. godinu
Iz izveštaja o radu OU osečina za 2012. godinu

Iz izveštaja o radu OU osečina za 2012. godinu

Opštinska uprava, jedan od opštinskih organa, organizovana je kao jedinstvena služba u okviru koje se nalazi nekoliko jedinica za vršenje srodnih poslova. To su: 1) Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine; 2) Odeljenje za budžet, privredu i javne službe; 3) Odeljenje za inspekcijske poslove; 4) Odeljenje za imovinsko pravne poslove, urbanizam i stambeno komunalne poslove; 5) Odeljenje za zajedničke poslove; i 6) Služba za poresku administraciju.

U Opštinskoj upravi na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 41 lice, od toga 15 sa visokom stručnom spremom, osam sa višom, 10 sa srednjom i osam ostalih.

– U prošloj godini po zahtevima stranaka postupano je što je moguće pre i u centru radnih aktivnosti bili su građani sa ostvarivanjem svojih prava. Upravni postupak sprovodio se zakonito. U celini posmatrano poslovi su obavljani efikasno i ažurno. Na rad uprave nije bilo pismenih primedbi – kaže Milan Urošević, načelnik Opštinske uprave.

Godišnji izveštaj dobio je „zeleno svetlo” od Opštinskog veća, koje je utvrdilo predlog zaključka kojim se predlaže Skupštini opštine da se izveštaj prihvati, s obzirom da nije bilo primedbi koje bi dovele u pitanje njegovo prihvatanje.

U izveštaju je navedeno da je u 2012. godini u Odeljenju za opštu upravu i poslove organa opštine rešeno 367 zahteva, od toga 27 javnih nabavki. Doneto je 948 rešenja i izvršeno isto toliko promena u biračkom spisku, u koji je na dan održavanja izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini bilo upisano 11.095 birača sa pravom glasa. U Osečini i Peckoj u matične knjige rođenih bilo je 33 upisa, u matične knjige venčanih 66, a u matične knjige umrlih 145 upisa. Izdato je 2.257 izvoda iz matične knjige rođenih, 439 iz matične knjige venčanih i 274 iz matične knjige umrlih.

Odeljenje za budžet privredu i javne službe redovno je pratilo ostvarivanje javnih prihoda i izvršenje javnih rashoda. Prošle godine urađena su tri rebalansa budžeta, podnet jedan izveštaj o šestomesečnom izvršenju budžeta i urađen završni račun za 2011. godinu, a svi dokumenti usvojeni su od strane Skupštine opštine. Ukupni prihodi i rashodi Opštinske uprave u 2012. godini iznosili su po 49.172.643,39 dinara. Značajna aktivnost ostvarena je u Kancelariji za mlade, kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj. Primljeno je, obrađeno i Agenciji za privredne registre prosleđeno 132 zahteva za registraciju privrednih subjekata (osnivanje radnji, promena podataka o preduzetnicima, brisanje iz evidencije). Od 18 prenetih iz prethodne godine i 70 novoprimljenih zahteva iz oblasti boračko-invalidske zaštite rešeno je 68, a rešavanje ostalih je u toku.

Odeljenje za inspekcijske poslove izvršilo je 361 pregled i donelo isto toliko rešenja. Izdato je 783 dnevnih dozvola za pazarne i vašarske dane, a od mesečnih dozvola-zakupa javnih površina četvrtkom ostvaren je prihod od 262.300,00 dinara. Za otkupna mesta za poljoprivredne proizvode, kojih je bilo 86, naplaćeno je 510.000,00 dinara. Prihod od eko-takse iznosio je 407.708,24 dinara.

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, pored 625 nezavršenih predmeta od ranije za obradu je imalo još 61 zahtev. Završena su 73 predmeta, a od prenetih za 2013. godinu bilo je 290 predmeta legalizacije, za koje su poslata obaveštenja za dopunu dokumentacije. Pored toga, u ovom Odeljenju idato je 830 uverenja po izjavama svedoka, u vezi s tim, kao i u postupku rešavanja imovinsko-pravnih poslova, saslušano je preko 2.500 lica, odnosno stranaka, i sastavljeno isto toliko zapisnika.

Kroz knjigu pošte na pisarnici poslato je 4.154 pošiljke, a preko dostavne knjige za Osečinu – 3.905. Arhivirano je 534 predmeta.

Od brojnih aktivnosti Poljoprivredne službe tri su dominatne: 1) Pružanje stručne pomoći za oko 100 poljoprivrednih proizvođača iz opštine oko nabavke priključnih mašina i sistema za vodosnabdevanje uz državnu subvenciju od 40 odsto; 2) Nabavka i podela 40.000 sadnica šljiva za podizanje novih 100 hektara šljivika, uz subvenciju od strane lokalne samouprave; 3) Nabavka i raspodela rasnih jaganjaca – oko 350 za 40 poljoprivrednih gazdinstava, uz zajedničko učešće stočara i opštine.

Služba za poresku administraciju u izveštajnom periodu donela je 1.229 rešenja o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, 30 o utvrđivanju poreza na imovinu od pravnih lica, 220 preduzetnicima i 69 pravnim licima o utvrđivanju lokalne komunalne takse za isticanje firmi, 1.513 rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica i 936 rešenja o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine pravnim licima…

 

Scroll To Top