VESTI:
Početna / vesti / skupština / Kod budžetskih korisnika 104 zaposlenih
Kod budžetskih korisnika 104 zaposlenih

Kod budžetskih korisnika 104 zaposlenih

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Osečina u 2013. godini imaju 104 zaposlenih lica, od kojih je 87 zaposleno na neodređeno, a 17 na određeno vreme.

U organima i organizacijama lokalne vlasti radi 48 lica (44 na neodređeno, četiri na određeno vreme). Od toga, izabranih lica je tri, a postavljenih i zaposlenih 45 (41 na neodređeno i četiri na određeno vreme).

Kod ustanova koje se finansiraju iz budžeta (bez predškolske ustanove) zaposleno je 16 (14 na neodređeno i dva na određeno vreme), dok u Predškolskoj ustanovi „Lane” radi 34 (23 na neodređeno i 11 na određeno vreme).

U privrednim društvima i ostalim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač lokalna vlast i mesne zajednice (indirektni korisnici budžeta) u radnom odnosu je šest lica, svi na neodređeno vreme.

Ukupno, kod svih korisnika budžeta na koje se odnosi Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, dakle bez izabranih lica i radnika predškolske ustanove, zaposleno je 67 (61 na neodređeno i šest na određeno vreme).

Masa sredstava za plate svih korisnika budžetskih sredstava planirana za 2013. godinu iznosi 70,1 milion dinara iz budžeta i 10,2 miliona iz ostalih izvora. Za organe i organizacije ove godine iz budžeta biće izdvojeno 40,5 miliona, za predškolsku ustanovu 13,6 budžetskih i 10,2 iz ostalih izvora, za ustanove kulture 5,2 miliona, za ostale ustanove iz oblasti javnih službi 4,9 miliona, za javna preduzeća, direkcije i fondove osnovane od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom 3,1 milion, a za ostale indirektne korisnike budžeta 2,7 miliona dinara.

 

Scroll To Top