VESTI:
Početna / vesti / skupština / ODRŽANA SEDNICA SO: Rebalansom do budžeta od 313 miliona
ODRŽANA SEDNICA SO: Rebalansom do budžeta od 313 miliona

ODRŽANA SEDNICA SO: Rebalansom do budžeta od 313 miliona

Na 16. redovnoj sednici lokalnog parlamenta, koja je održana u  petak, 20. marta, usvojen je prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta. Neposredno posle donošenja novog opštinskog budžeta, u opštinu su stigla transferna sredstva iz Republike na ime refundacije rashoda nastalih u vezi sa nadoknadom šteta od poplave u iznosu od 14,5 miliona dinara. To je bio razlog da Skupština opštine izvrši prvu korekciju budžeta. Nakon rebalansa, budžetske prihodne i rashodne strane sada iznose po 313 miliona dinara, a zahvaljujući novom prostoru u programskom delu budžeta dodata su tri nova projekta za finansiranje. Reč je o nabavci rendgen aparata (u oblasti primarne zdravstvene zaštite), zatim izradi projekta sanacije korita reke Pecke (u oblasti funkcionisanja lokalne samouprave), kao i projektovanje saniranja klizišta na fudbalskom igralištu u Osečini (takođe u oblasti funkcionisanja lokalne samouprave).

Skupština je prihvatila predlog da ovogodišnji nosioci najvećeg opštinskog priznanja – Nagrade opštine Osečina budu: Mihailo Andrić i Suzana Simić u oblasti stvaralaštva učenika i studenata, zatim Osnovna škola „Braća Nedić” u oblasti vaspitno-obrazovnog rada, a specijalnu nagradu za životno delo, kontinuirani rad u oblasti kulture i umetnosti i doprinos u razvoju i afirmaciji opštine Osečina – posthumno Živan Grujičić.

Pored toga, usvojen je Lokalni akcioni plan za mlade za period 2015-2020 godina, zatim izveštaji i programi nekoliko javnih preduzeća i ustanova, kao i kadrovska rešenja u organima pojedinih budžetskih korisnika iz nadležnosti Skupštine opštine. Doneta je o Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, onda rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Lane”, zatim rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu, zatim o razrešenju predsednika i jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Napredak”, onda o razrešenju dva člana Upravnog odbora Sportskog centra „Osečina” i razrešenju dužnosti javnog pravobranioca Zajedničkog javnog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, kao i rešenja o imenovanju po jednog člana – predstavnika opštine Osečina – u Upravni i Nadzorni odbor Međuopštinskog istorijskog arhiva „Valjevo” u Valjevu.

Scroll To Top