VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina
Predlaganje kandidata za dodelu nagrada  opštine Osečina

Predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina

Komisija za saradnju i društvena priznanja SO-e Osečina OBJAVLJUJ E

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA

OPŠTINE OSEČINA

Nagrada opština Osečina se dodeljuje za dela koja predstavljaju najvrednija dostignuća u Opštini u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoj; vaspitno-obrazovnog rada; stvaralaštva učenika i studenata; medicine i socijalne zaštita; urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine; nauke, inovacija i pronalazaštva; umetnosti; sporta; kulture; i informisanja.

Nagrada opštine Osečina dodeljuje se povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila.

Nagrada se može dodeliti:

– fizičkom licu koje je državljanin Srbije i ima prebivalište na teritoriji opštine Osečina ili je imalo prebivalište na teritoriji opštine Osečina u periodu dužem od 10 godina,

– pravnom licu koje na teritoriji opštine Osečina ima sedište najmanje 5 godina i

– grupi fizičkih lica za zajedničko delo.

Izuzetno, nagrada se može dodeliti i fizičkom i pravnom licu koje u pogledu prebivališta odnosno sedišta ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog oglasa ako je svojim radom ili angažovanjem doprinelo razvoju ili afirmaciji opštine Osečina u zemlji ili inostranstvu.

Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti u 2013. godini, a izuzetno i za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblastima za koje se nagrada dodeljuje.

Specijalna nagrada se može dodeliti za humanitarni rad; humanost, plemenitost i hrabrost; i poseban doprinos razvoju i afirmaciji Opštine.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju sva pravna i fizička lica.

Predlog za dodelu nagrade se dostavlja Komisiji za saradnju i društvena priznanja SO Osečina, ul. Karađorđeva 78, 14253 Osečina, mora biti u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadržati:

  1. 1.          podatke o kandidatu (za fizičko lice: ime, ime jednog roditelja i prezime, godinu i mesto rođenja, zanimanje, adresu i druge bitne biografske i podatke o radu, a za pravno lice: naziv, adresu, delatnost i poslovne uspehe),
  2. 2.          podatke o delu ili rezultatu i
  3. 3.          naznaku oblasti za koju se kandidat  predlaže.

Rok za podnošenje predloga za dodelu nagrade je do 12,00 časova 07. marta 2014. godine.

Predsednik Komisije,

   Zlatija Miličić, s.r.

Scroll To Top