VESTI:
Početna / vesti / skupština / PRVO OBRAĆANJE NOVOG PREDSEDNIKA: Apsolutni prioritet poljoprivredi
PRVO OBRAĆANJE NOVOG PREDSEDNIKA: Apsolutni prioritet poljoprivredi

PRVO OBRAĆANJE NOVOG PREDSEDNIKA: Apsolutni prioritet poljoprivredi

Osnovni pravci

-Na početku odgovornog mandata pomenuću samo osnovne pravce budućeg razvoja naše Opštine, onako kako ih ja vidim, svestan ne samo stepena naše nerazvijenosti već i svih organičavajućih faktora u sprovođenju reformi sa kojima ćemo se sresti u narednom periodu – rekao je u prvom delu predsedničkog ekspoze Dragan Aleksić, novi predsednik Opštine Osečina.

-Znam da razvoj opštine Osečina zbog njene nerazvijenosti u ogromnoj meri zavisi od naše sposobnosti da svoje aktivnosti, planove i programe učinimo kompatibilnim republičkim prioritetima  i projektima koji će u narednom periodu biti pomagani podsticajnim sredstvima države, kao i fondovima Evropske unije i zainteresovanih investitora. To, naravno, ne znači da veliki deo posla ne možemo obaviti i sopstvenim snagama i novcem.

Poljoprivreda

-Kao predsednik Opštine zalagaću se za realizaciju programa i aktivnosti  sadržanih  u već usvojenim strateškim dokumentima, kao i svih onih projekata koji doprinose održivom razvoju ove sredine.

Smatram da je poljoprivreda naš apsolutni prioritet i da dostignuti nivo izdvajanja za podsticaje u ovoj oblasti mora biti održan i u raspoloživim granicama uvećan. Zalagaću se za povećanu kontrolu namenskog utroška tih sredstava i konstantnu analizu efekata. Mišljenja sam da poseban značaj treba dati edukaciji poljoprivrednika, te ću se u tom smislu zalagati za kadrovsko jačanje poljoprivredne službe u Opštinskoj upravi i njenu reorganizaciju kako bi više bili prisutni na terenu i na raspolaganju poljoprivrednicima radi pružanja konkretne stručne savetodavne pomoći, kao i pomoći u izradi projekata i pribavljanju potrebne dokumentacije za udruživanje i učešće na konkursima za podsticajna i kreditna sredstva – rekao je Aleksić.

Infrastruktura

-Zalagaću se za povećano ulaganje u infrastrukturne objekte – završetak obilaznice oko Osečine, rekonstrukciju, popravku i održavanje ulica i lokalnih puteva po jasno utvrđenim i javno objavljenim prioritetima, onda završetak kanalizacije i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Uložiću maksimalne napore da u narednom periodu nadležne državne institucije i javna preduzeća daju prioritet regulaciji reke Pecke  i Jadra.

Preduzetništvo i investicije

-Podsticaji za razvoj privatnog preduzetništva, pre svega novoosnovanim privrednim subjektima i ženama preduzetnicama, kao i podsticaji za svakog novozaposlenog kroz oslobađanje poslodavaca obaveza prema opštini, takođe će biti oblast kojoj ću posvetiti posebnu pažnju i u tom kontekstu pokušaću da intenziviram rad Privrednog saveta Opštine, a sa privrednicima organizujem sastanke na teme koje su za njih najaktuelnije. Preduzeće „Krušik-Plastika”, kao naš najveći privredni kolektiv, i dalje će imati podršku lokalne samouprave, kako bi se uspešno privatizovao i nastavio sa radom.

-Učiniću sve da sa svojim saradnicima u narednom periodu u Osečinu dovedemo bar jednog investitora koji će pokrenuti pogon za preradu voća i na taj način pomoći razvoju poljoprivrede i novom zapošljavanju, zatim da opština najzad dobije samostalnu srednju školu i da Rožanj u sferi zdravstvenog turizma  ima značaj kakav zaslužuje.

Društvene delatnosti

-Trudiću se da dostignuti nivo prava iz oblasti socijalne zaštite u našoj opštini  bude unapređen uz jasno utvrđene kriterijume za ostvarivanje tih prava i punu saradnju svih organa i ustanova koja se bave ovom oblašću sa jedne i saveta mesne zajednice sa druge strane. U granicama finansijskih mogućnosti i u skladu sa nadležnostima opštine trudiću se da obezbedimo sredstva i uslove da nivo zdravstvene zaštite naših građana bude zadovoljavajući i da u toj oblasti ne zaostajemo za ostalim nama sličnim sredinama. Isto tako i u oblasti sporta i kulture.

-Posebnu pažnju pokloniću saradnji sa predstavnicima mesnih zajednica, naravno Skupštinom opštine, njenim radnim telima, odbornicima i građanima. Izražavam spremnost da sve konstruktivne, dobronamerne, zakonite i realno moguće predloge i sugestije prihvatim – naglasio je predsednik Aleksić u svom prvom obraćanju odbornicima lokalnog parlamenta i široj javnosti javnosti nakon izbora za prvog čoveka u Opštini.

D.S.

Scroll To Top