VESTI:
Početna / vesti / skupština / SEDNICA SO: Rebalans i izveštaji usvojeni, direktori imenovani
SEDNICA SO: Rebalans i izveštaji usvojeni, direktori imenovani

SEDNICA SO: Rebalans i izveštaji usvojeni, direktori imenovani

Skupštini opštine je 26. septembra, na osmoj redovnoj sednici usvojila rebalans opštinskog budžeta za 2013. godinu. Izmene se izvršene radi usklađivanja ukupnog obima budžetskih rashoda sa procenom ostvarenja ukupnih prihoda, kao i radi potrebe za promenama u određenim aproprijacijama, koje su nastale kod pojedinih budžetskih korisnika, s obzirom da su se u dosadašnjem delu godine prihodi i primanja budžeta ostvarivali u nešto manjem procentu u odnosu na plan za ovu godinu. Prihodna i rashodna strana su smanjene i izbalansirabne i sada iznost po 410,5 miliona dinara.

Na ovoj sednici dosadašnji direktor Javnog komunalnog preduzeća „Osečina” Dragan Andrić, diplomirani inženjer poljoprivrede, nakon sprovedene zakonske procedure, imenovan je da i u narednom periodu od četiri godine, počev od 1. oktobra, obavlja tu dužnost. Za direktora Sportskog centra Osečina, takođe posle sprovedenog javnog oglasa i na period od četiri godine, imenovan je diplomirani menadžer Zoran Živanović, koji je i u protekla dva polugodišnja mandata bio vršilac dužnosti direktora SC.

U Savet za bezbednost opštine Osečina imenovani su: predsednik Opštine Nenad Stevanović za predsednika Saveta, predstavnik Policijske stanice Branko Marković za zamenika predsednika Saveta, a za članove: Zlatija Miličić, predsednik SO, zatim dr Dušan Milovanović, direktor Doma zdravlja Osečina, onda Anđelka Pavlović, direktor Centra za socijalni rad „Napredak”, pa Zoran Petrović, direktor Osnovne škole „Braća Nedić”, kao i Ljubiša Aleksić, predstavnik Odeljenja za vanredne situacije Kolubarskog okruga.

Rukovodilac Odeljenja Valjevskog narodnog muzeja u Osečini Svetozar Gačić, profesor istorije, imenovan je u Opštinski štab za vanredne situacije, a Branislav Todorić, profesor razredne nastave iz Pecke, na predlog skupštinske odborničke grupe SPS-PUPS-JS, za zamenika člana Opštinske izborne komisije umesto Zorana Petrovića iz Osečine, koji je podneo ostavku na tu dužnost.

Skupština je ovom prilikom usvojila izveštaje o radu Opštinske uprave i Javnog komunalnog preduzeća „Osečina” za 2012. godinu. Pored toga, donete su odluke za pribavljanje zemljišta (prva, za izgradnju puta R 113, a druga, za izgradnju nasipa i regulaciju korita Lovačke reke), kao i odluke o prenosu prava korišćenja (jedna se odnosi na učionicu za Srednju ekonomsku školu, a druga na Dom kulture u Peckoj).

Scroll To Top